fbpx

Flexibel kroppskontroll – utnyttja mer av kroppens potential

Tänk dig att du som elitidrottare kan utföra rörelser lika bra åt höger som vänster. Och du kan med lätthet utföra rörelser bakåt, framåt och med över- och underkropp.

Flexibel kroppskontroll

Hur och varför? Av den enkla anledningen att du genom träning har balanserat tidigare dominanser.

Begrepp som höger- eller vänsterhänt är inte längre lika relevanta eftersom du nu (nästan) utan någon medveten handling borstar tänderna med tandborsten i vänster hand ungefär lika ofta som med höger hand.

Du tar också lika ofta första steget – efter att ha stått stilla – med vänster som höger fot.

Det här kanske kan uppfattas som extremt men det är ett par exempel på det vi inom Life Kinetik menar med flexibel kroppskontroll.

Riktigt spännande blir det när vi ser på flexibel kroppskontroll i samband med idrott.

Alla Life Kinetik-övningar utförs med lika stor involvering av vänster och höger sida av kroppen. Dessutom utförs rörelser ofta högt, lågt, vid sidan, bakom och framför kroppen.

Träningen balanserar sidoskillnader som olika former av dominans medför. Ett av målen med träningen är att utjämna obalansen. Ett annat är att kunna agera snabbare. Det här uppnår vi indirekt genom huvudmålet med träningen som är att skapa nya synaptiska förbindelser i hjärnan.

Flexibel kroppskontroll ger fler möjligheter och alternativ

En mer flexibel kroppskontroll ger dig som idrottare fler möjligheter och alternativ för att lösa olika situationer som uppstår under ditt utövande.

Det blir därmed svårare för motståndare att läsa dig och förutse ditt handlande eftersom du lättare och snabbare hittar bra lösningar och kan agera i pressade situationer.

Jag kommer i senare inlägg att prata ytterligare om dominans. Inte bara hur det påverkar dina rörelser utan också om dominans inom syn och hörsel. Jag kommer också förklara hur förbättringar kan påverka ditt idrottande.

I mitt nästa inlägg kommer jag fokusera på olika typer av rotationer. Hur man kan förbättra sin rotationsförmåga och göra det till sin konkurrensfördel?

Tidigare inlägg:

– Det svåra steget från junior till senior

Nästa inlägg:

– Gör rotationer till en konkurrensfördel!

Björn Foghammar

Life Kinetik Mastertrainer

bjorn.foghammar@lifekinetik.se

Det svåra steget från junior till senior

Steget från junior till senior är stort i de flesta idrotter. Det handlar bland annat om färdigheter, förväntningar, drivkraft, självkännedom och inte minst att ”allt går snabbare”.

Det svåra steget från junior till senior
Photo by Jukan Tateisi/Unsplash

När tempot stiger kan en färdighet/egenskap med förbättringspotential plötsligt bli till en stor utmaning för helhetsprestationen.

Det som junioren tidigare enkelt kunde kompensera för genom att vara bättre på andra områden blir mer påfallande när kraven höjs.

I en serie blogginlägg fokuserar jag på olika problemställningar som ofta dyker upp när tempot blir högre och hastigheten ökar. Exempelvis när man som junior vill etablera sig som senior eller byter division.

Jag kommer lite förenklat bryta ner ”allt går snabbare” i olika egenskaper och förmågor och ge mina svar på frågor som:

Vilka egenskaper och förmågor utmanas när ”allt går snabbare”?

Kan dessa identifieras och sedan tränas?

Går det att på ett strukturerat sätt mäta effektiviteten av sådan träning?

En del kommer du att känna igen, men jag är ganska säker på att en del blir nytt för dig.

Verktyg som kompletterar fysisk och teknisk träning

Min erfarenhet av att träna elitidrottare med Life Kinetik (rörelsebaserad hjärnträning) har gett mig verktyg som på ett unikt sätt kompletterar traditionell fysisk och teknisk träning.

För mig består ”allt går snabbare” av ett stort antal byggstenar där de flesta går att träna. Dit hör bl.a. uppfattningsförmåga, olika typer av dominans (händer, fötter, ögon och hörsel), förmågan att snabbt kombinera olika rörelser, stresstålighet, rotationsförmåga, arbetsminne, synen samt olika egenskaper kopplade till beslut som hastighet och kvalitet. Fler byggstenar tillkommer och jag kompletterar listan allt eftersom.

Jag har valt att starta min bloggserie med ”det svåra steget från junior till senior” eftersom övergången från junior till seniornivå på ett konkret sätt illustrerar komplexiteten i det jag vil förmedla.

Min vinkling är alltså den praktiska – vad och hur kan man träna för att underlätta övergången från junior till senior.

Är du intresserad i forskning på temat karriärövergång inom idrott – läs gärna Stefan Gustafssons utmärkta magisteruppsats ”En studie om karriärövergång från junior till senior i en elitfotbollsförening”, Linneuniversitetet, Växjö, 2017.

I mitt nästa inlägg kommer jag introducera min syn på begreppet ”flexibel kroppskontroll” och koppla det till idrott.

Nästa inlägg:

– Flexibel kroppskontroll – utnyttja mer av kroppens potential

Björn Foghammar

Life Kinetik Mastertrainer

bjorn.foghammar@lifekinetik.se