fbpx

Uppdatering till Life Kinetik 3.0

Uppdateringsutbildning till Life Kinetik 3.0

Sedan april 2020 erbjuder vi tredje generationen (3.0) av grundutbildningen till Life Kinetik-tränare som uppdateringsutbildning till tidigare utbildade tränare.

Hjärnträning med Life Kinetik - nyutbildade Life Kinetik-tränare

Life Kinetiks grundare, Horst Lutz, har vidareutvecklat grundstrukturen och träningsmetoden till att vara ännu mer heltäckande.

Grundutbildningen (Licensierad Life Kinetik-tränare – 3 dagar) är uppdaterad samt omarbetad och innehåller nya moment.

Vi erbjuder den därför som uppdateringsutbildning till alla tränare utbildade innan april 2020, som ett sätt att bygga på och fördjupa sin kunskap och därmed underhålla sin licens.

Målgrupp

Alla licensierade Life Kinetik-tränare utbildade innan april 2020.

Förkunskaper

Utbildning till licensierad Life Kinetik-tränare.

Innehåll

Grunden är fortfarande vår stora rörelsebas men i kombination med kognitiva färdigheter och det visuella systemet utmanar vi nu också hjärnan via exempelvis somatosensorik och auditiva uppgifter.

Utbildningen innehåller nya moment och kunskap om t.ex. arbetsminne, uppmärksamhet och flytande intelligens. Teoretiskt berörs också grundläggande kunskap om vad som sker i hjärnan vid demens samt hur träning med Life Kinetik kan förebygga effekterna av demens.

Det nya upplägget innefattar också hjälpmedel för träningsplanering, nytt träningsmaterial samt nya idéer för den befintliga utrustningen.

Under uppdateringsutbildningen varvas teori och praktik. Vi går bland annat igenom:

  • Kinetik/rörelse: Flexibel kroppskontroll. Life Kinetiks unika övningar och metodik att använda rörelser för att utveckla hjärnans förmåga. Teori och praktik för träning inom områdena rörelseändring, rörelsemönster och rörelseflöde.
  • Perception/uppfattning: Teori och praktik för träning av visuell-, auditiv- och somatosensorisk uppfattning.
  • Kognition/tänkande: Teori och praktik för träning av arbetsminne, uppmärksamhet och förmåga att återhämta tidigare inlärd kunskap.
  • Träningsplanering: Teori och praktik om hur man planerar träningen utifrån de olika träningsområdena. Kunskap om metodens unika träningsuppbyggnad där utmaningen hela tiden stegras utifrån förmåga. Planering och upplägg för att anpassa träningen till olika grupper och individer.
  • Hjärnan i teorin: Hjärnans anatomi, vad som sker i olika delar och områden. Life Kinetiks arbetsmodell av hjärnan.

Tider/upplägg

Dag 1 – » kl. 10.00 – ca. 18.00

Dag 2 och dag 3 – » kl. 09.00 – ca. 18.00.

Tiderna är ungefärliga. Full närvaro krävs för godkänd utbildning. Ca. 1 tim lunch samt pauser fm/em.

Kostnad

3 000 kr + moms

Anmälan till uppdateringsutbildning

Välkommen att anmäla dig till en uppdateringsutbildning.

Kryssa av i rutan ”Uppdateringsutbildning” så ser vi med en gång att du är en tidigare utbildad Life Kinetik-tränare.

Hitta passande datum och anmäl dig här »

Till anmälan

När går utbildningarna?

Kalender

Anmäl dig, gå utbildningen och betala enkelt med Klarna. 14-dagars faktura eller delbetalning. Efter genomförd utbildning får du fakturan från Klarna. Gäller enbart privatpersoner. Läs mer om Klarna (länk).

Licens/kompetens

Efter godkänt genomförande av utbildningen erhåller deltagaren ett bevis på uppdateringen av sin licens som Life Kinetik-tränare och kan fortsätta att genomföra individuell- och gruppträning med barn, ungdomar och vuxna.

Vanliga frågor

Hur anmäler jag mig?

Hitta passande datum för grundutbildningen (Licensierad Life Kinetik-tränare – 3 dagar), skriv en kort kommentar om att du redan är licensierad tränare och anmäl dig.

Kan jag kombinera uppdateringsutbildningen med påbyggnadsutbildningen Idrott?

Det går alldeles utmärkt. De går ofta i direkt anslutning till grundutbildningen. Hitta passande datum och anmäl dig samtidigt. Fler frågor och svar om utbildningarna finner du här (länk).

Läs mer om grundutbildningen