Forskning

Forskning

Grunden till Life Kinetik blev lagd när den diplomerad idrottstränaren Horst Lutz under sina vidare studier i 2004 konstaterade att:

  • snabba växlingar mellan ovana rörelser gav honom stora problem, men
  • att ökad koncentration och träning med speciella övningar liknande den numera klassiska Life Kinetik® “Parallellboll” snabbt gav positiva resultat.

Han ställde sig då frågan:
”Varför är det så, vad är det som händer i min hjärna på grund av träningen och vilka är följderna av förbättringen för mitt liv?”

Horst Lutz

Horst Lutz

Diplomerad idrottstränare, grundare av Life Kinetik

Sökandet efter svar ledde Horst till forskning och vetenskapliga arbeten inom ämnena lärande och neurologi.

Det blev snabbt klart för honom att lärande sker genom en omorganisation av nätverket av hjärnceller, genom att skapa nya kopplingar (synaptiska nätverk) och till och med genom inkludering av nya hjärnceller (neurogenes).

Den här förmågan, som neurologerna kallar synaptisk plasticitet (ex. Bear, Conners, Paradiso 2006), även hjärnans plastiska förmåga, främjas när hjärnan utsätts för nya och starka intryck.

Träningsmetoden Life Kinetik

I Life Kinetik kombinerar vi rörelser/koordinationsövningar, kognitiv träning och träning av det visuella systemet.

Övningarnas svårighetsgrad stegras gradvis redan innan automatisering uppstår, genom att vi introducerar en uppgiftsförändring eller en uppgiftsökning om 5 till 6 av 10 försök fungerar.

Med den ökande komplexiteten producerar vi en kontinuerlig ström av nya och starka intryck, som effektivt stimulerar hjärnans inlärningsprocess.

Övningarna är dessutom konstruerade på så sätt att de är roliga att utföra.

Med hjälp av vår utvecklade metodik, som baseras på träningskomplex, där ett träningskomplex bygger på ett annat, är det möjligt för oss att ge hjärnan nya utmaningar över hela livscykeln.

Forskningen förklarar effekten av och styrkan i Life Kinetik

Forskningen hjälper oss att förklara effekten av och styrkan i Life Kinetik träningen och hur det kommer sig att:

  • Life Kinetik stimulerar neurala utbildningsprocesser
  • bidrar till att integrera nya hjärnceller
  • kan lindra symtom och fördröja utvecklingen av demens
  • förbättrar koncentrationsförmågan och det visuella systemet.

Med tiden har flera vetenskapliga institutioner undersökt effekterna av Life Kinetik och längre ner på sidan refererar vi till ett urval av de arbeten som genomförts (med en inledande sammanfattning i nyckelordsform).

Dopamin-utsöndring och synaptisk plasticitet

Nyare neuro-vetenskapliga forskningsresultat visar till att dopamin-utsöndring främjar processer av synaptisk plasticitet och kan stimulera motoriska utbildningsprocesser (Beck & Beckman 2009a). Här verkar det nya i en rörelseuppgift (Beck, 2005) kombinerat med oväntade nya rörelser (Beck & Beckman 2009a) spela en central roll.

För att effektivt stimulera kontinuerliga neurologiska utbildningsprocesser, så bör man utsättas för nya och främmande rörelseuppgifter, där en uppgifts-förändring ska äga rum så snart en rutin etableras i en övning.

Det är mot den här bakgrunden vi har utvecklat fler än 2000 Life Kinetik® övningar med miljontals variationer.

Nya hjärnceller skapas och integreras

Singer (1999) och Beck (2008) kunde visa att enskilda hjärnceller kan integreras i många olika uppgifter. Nya rörelseuppgifter kräver anslutning av neuronpopulationer som inte tidigare fungerat tillsammans, vilket ökar sannolikheten för neurala utbildningsprocesser.

Vi vet också sedan 1998, genom undersökningar av neurobiologer i USA (Kemperman, 1997) och Sverige (Eriksson, 1998), att nya hjärnceller skapas i den mänskliga hjärnan hela livet.

Detta hade man misstänkt en lång tid. 1990 hade Elizabeth Gould vid New Yorker Rockefeller University genom försök visat att det skapas nya hjärnceller hos råttor. Nyare undersökningar av den amerikanske forskaren Tracey J. Shors kom med bevis på att råttor dagligen bildar mellan 5 000 och 10 000 nya hjärnceller som finns kvar i två veckor efter en mognad på 7 dagar. Men, om inte de mogna hjärncellerna integreras under tvåveckorsperioden med hjälp av nya komplexa arbetsuppgifter, dör de.

Det är intressant att fysiska aktiviteter bidrar till att öka antalet nyskapade celler, och att sannolikheten för deras bevarande stiger ju mer ambitiös aktiviteten är (Spektrum av vetenskapen, 8/ 2010).

Motverka åldringsprocessen i hjärnan

Dagens teknologi tillåter inte försök med människor för att försöka att påvisa den här effekten utan risk för att äventyra deras hälsa.  Ändå misstänker Mrs Shors att det kan vara möjligt att åtminstone delvis utjämna den omfattande minskning av hjärnceller, som orsakas av Alzheimers sjukdom genom regelbundna selektiva utbildnings-uppgifter.

Hinderbana med kognitiva uppgifter

Redan 1998 kunde Prof. Dr. Oswald på Universitetet Erlangen, inom ramen för SimA studien (självständighet i hög levnadsålder), visa att deltagare i en blandad minnes- och psykomotorisk utbildning, inte bara ökar sin hälsostatus och kognitiva status, utan också kunde förbättra sina dementiala symptom permanent.

”En kombination av minne och rörelseträning motverkar åldringsprocessen i hjärnan, förbättrar minnet, främjar självständighet, främjar och försenar små dementiala symptom.”

Prof. Dr. Oswald, 2007

Även Universitetet i Bern har testat effekten av fysisk rörelse på den mentala konditionen under 2006. De hade störst framgång med en utbildning där du måste utföra en ovanlig rörelse med hög koncentration (Rey, 2006).

Utöver den fysiska kapaciteten spelar också uppfattningsförmåga och den visuella perceptionen en enorm roll.

Visuell perception

85 % av människans uppfattningsförmåga kommer från visuell perception (Fish, 2000). Det är därför mycket viktigt att säkerställa att en sådan grundläggande förmåga är så välfungerande som möjligt.

Det går inte att träna bort välkända synfel som kort- eller långsynthet, men det går att förbättra samspelet mellan ögonmusklerna, brytningsmedia och syncentrum i hjärnan.

Kontinuerliga jämna ögonrörelser, fixering och fastställandet av mål, synfält, stereovision och bedömning av avstånd, är grundläggande förmågor som harmonierar endast hos ganska få personer som har ett optimalt fungerande visuellt system.

Den visuella perceptionen har anmärkningsvärda effekter på vår vardag: WC Mabels på NortEastern State Universitet i Oklahoma kunde 2003 bevisa att ett bra fungerande visuellt system har mycket större inflytande på god kognitiv förmåga än andra faktorer som t.ex. social – ekonomisk status eller ras (Optometri 1/2003).

Livingstone m.fl. visar i sin studie 1991 att över 75 % av barnen med lässvaghet har visuella anomalier som orsakar att de bearbetar visuell information långsammare (Livingstone m.fl., 1991).

En hel del av de bekymmer som människan utsätts för under vardagen, som huvudvärk, svidande ögon eller koncentrations problem, dubbelseende, trötthet vid dataarbete, läsproblem eller brist på koncentration, kan delvis och permanent förbättras med visuell träning enligt Helstrup/Haghfelt, (1998).

Ytterligare undersökningar, av Hennessy/Lousue/Rouse, (1984), Simon/Grisham, (1987) och Succhoff/Petito, (1986) bekräftar effektiviteten av visuell optometri träning.

I utbildningen till Life Kinetik® tränare ingår en visuell optometri utbildning som har utvecklats i samarbete med optiker Siegmund Scigalla från München.

Effekter av Life Kinetik-träning – resultat från undersökningar, examensarbeten, studier och vetenskapliga arbeten

Förbättring i läsprestanda hos grundskoleelever med 62% (Schwarzbauer, 2008)

Förbättring av öga-hand och öga-ben-koordination med upp till 11,32% (Penka, 2009)

Förbättring av balansen i stående position enligt kriterier med 145% (Penka, 2009)

Reduktion av felprocenten hos golfspelare med 28% (Wienecke, 2010)

Minskad kortisolutsöndring hos golfspelare under tävling med upp till 39% (Wienecke, 2010)

Ökning i den flytande intelligens-prestationen hos specialskolelever med 12,2% (Grünke, 2011)

Förbättring i uppmärksamhetsförmågan hos specialskolelever med 6% (Grünke, 2011)

Förbättring av prestationen i matematik hos grundskolelever med 29,46% (Haas, 2011)

Ökning av den kognitiva prestationsförmågan hos 12-åringar med 15,3% (Feltes, 2011)

Ökning i koncentrationsförmåga hos 12-åringar med 77,1% (Feltes, 2011)  

Förbättrad motorisk prestationsförmåga hos 12-åringar med 16,56% (Feltes, 2011)

Förbättring i beslutskvalitén hos professionella handbollsspelare med 4,76% (Gras, 2011)

Förbättring i beslutshastigheten hos professionella handbollsspelare med 31,39% (Gras, 2011)

Ökning i uppmärksamhetsförmåga hos 12-åriga fotbollsspelare med 14,9% (Reus 2012)

Ökning i reaktionshastigheten hos 12-åriga fotbollsspelare med 14,83% (Reus, 2012)

Reduktion av felprocenten hos 12-åriga fotbollsspelare med 48,77% (Reus, 2012)

Ökning i dopaminnivå hos vuxna med 17,73% (Wolf, 2014)

Kvalitativ förbättring av restitutionen under sömn hos 75% av vuxna med 32,49% (Wolf, 2014)

Reduktion i stressnivå hos upp till 78% av vuxna med upp till 51,8% (Wolf, 2014)

Reduktion i risken för utbrändhet hos 78% av vuxna med 24,78% (Wolf, 2014)

Förbättring av visuell uppfattningsförmåga hos unga fotbollsspelare med 13,9% (Maurer 2014)

Förbättring av målskyttet hos unga fotbollsspelare med 33,01% (Maurer 2014)

Reduktion i felprocent hos vuxna med 65,38% (Lutz, 2014)

Ökning i arbetsminnets kapacitet hos 79% av vuxna med 13,97% (Lutz, 2014) 

Ökning i koncentrationsförmåga hos 79,2% av vuxna med 10,34% (Lutz, 2014) 

Ökning i stressresistensen hos 70,8% av vuxna med 17,26% (Lutz, 2014) 

Ökat självförtroende hos 79,2% av vuxna med 10,85% (Lutz, 2014)

Ökad glädje hos 70,8% av vuxna med 13,35% (Lutz, 2014)

Ökad konnektivitet mellan flera hjärnregioner hos vuxna (Demirakca e. a., 2014)

Ökning av den mentala rotationsförmågan hos vuxna med 12,28% (Fraunhofer, 2017)

Ökning av den mentala rotationsförmågan hos grundskolelever med 42,33% (Pietsch, 2017)

Reduktion i andelen allvarliga fel hos poliser 38,31% (Markus, 2017) 

Förbättring av uppmärksamhetsförmågan hos poliser med 33,03% (Markus, 2017)

Ökning av korttidsminnets retentionstid hos dementa med 14,63% (Wegmann, 2018)

Förbättrad konnektivitet mellan olika områden i hjärnan

Central Institute of Mental Health i Mannheim kunde i en studie 2014 under ledning av Prof. Dr. Gabriele Ende, med hjälp av MRT-bilder (magnetisk resonanstomografi)

entydig påvisa at Life Kinetik förbättrar konnektiviteten mellan olika områden i hjärnan.

Studien publicerades 2016. Demirakca T, Cardinale V, Dehn S, Ruf M, Ende G. (2016): The exercising brain: changes in functional connectivity induced by an integrated multimodal cognitive and whole-body coordination training. Neural Plast. 2016:8240894 Free access.

21 av 32 friska vuxna personer genomförde under 13 veckor 11 eller flera Life Kinetik träningspass på 60 minuter.

Det kunde därefter påvisas att förbindelserna mellan hjärnregionerna ansvariga för processering av visuell information och de som förbereder och utför rörelser stärktes (bild c). Även konnektiviteten mellan den frontala ögonregionen och visuell cortex förbättrades (bild f, violett). Dessutom stärktes förbindelsen mellan hjärnregionerna ansvariga för den auditiva varseblivningsförmågan och den motoriska koordinationsförmågan (bilder d och e).

Stärkt-konnektivitet

I tillägg kunde en tillväxt åskådliggöras i förbindelsen mellan områden involverade i utförelsen av kognitiva uppgifter som planering, utförande och kontroll av rörelser, och områden delaktiga i processering av arbetsminne och felbehandling (bilder b och f). Det visade sig också att Life Kinetik träningen ledde till en signifikant tillväxt i konnektivitet i områden ansvariga för den visuell-motoriska koordinationen (bild a, röd och cyan). Detta betyder att plastiska förändringar i områden ansvariga för motorik har påvisats.

Med den här studien har det således påvisats att den genomförda Life Kinetik träningen har stärkt konnektiviteten mellan flera hjärnregioner.

Det kunde visas till att intrinsisk konnektivitet är en indikator för effektivitet och att den korrelerar positivt med kognitiv förmåga och intelligens.

Balansförmåga och koordination, Universität der Bundeswehr i München-Neubiberg

Universität der Bundeswehr i München-Neubiberg, under ledning av Prof. Dr Günther Penka kontrollerade med hjälp av standardiserade mät-förfaranden (TDS-System och Posturomed) effekterna av Life Kinetik-träning på balansförmågan, öga-hand- och öga-ben-koordination på 30 testpersoner, främst idrottsstudenter (Penka, 2009).

Det visade sig att försökspersonerna förbättrade sin balans i stående position med i genomsnitt 145%. De förbättrade sin koordinationsförmåga öga-ben och öga-hand med mellan 8,38% och 11,32%. Förbättringen var tydligare vid mer komplexa uppgifter.

Kortisolutsöndring och minskning av felprocent hos unga golfspelare, Saluto – Kompetenzzentrum für Gesundheit und Fitness, Halle/Tyskland

I ett pilotprojekt undersökte Prof. Dr Wienecke och hans team effekten av Life Kinetik-träning hos 14 unga golfspelare i åldern 12-17 år i stressande situationer (Wienecke, 2010).

Resultaten har fastställts med hjälp av kortisolmätningar med det speciellt för dessa mätningar utvecklade ”Flussstein”-testförfarandet. Även om antalet försökspersoner inte var tillräckligt stor för att möta strängaste vetenskapliga kriterier, är resultaten av Prof. Dr Wienecke och hans team mycket intressanta. Han kunde visa att:

minskningen i felprocent efter en tremånaders period med LifeKinetik-träning på 60 minuter per vecka var mer än dubbelt så hög som minskningen hos jämförelsegruppen (51,75% jämfört med 23,75%).

Kortisolnivåerna mättes under två tävlingsdagar, före och efter Life Kinetik-träningen, och då i början, under och i slutet av tävlingsdagen. Det visade sig att kortisolutsöndringen under tävlingen minskade med upp till 39%.

Uppmärksamhetsförmåga vid svåra inlärningsproblem, Universitetet i Köln

Universitetet i Köln kontrollerade, under ledning av Prof. Dr Matthias Grünke, 35 elever i en ålder mellan 9 och 12 år med svåra inlärningsproblem, om deras uppmärksamhet förmåga och ”fluid intelligence” kunde ökas genom Life Kinetik® (Grünke, 2011). ”Fluid intelligence” är förmågan att lösa nya problem och för att anpassa oss till nya situationer.

Med hjälp av Brickenkamps uppmärksamhets-belastningstest kunde det med stor säkerhet bevisas att uppmärksamhetsvärdena på deltagarna i Life Kinetik® gruppen ökade med 6% medan kontrollgruppen försämrades.

Säkerheten i den här förbättringen förklaras med en mycket stark effektstyrka på 0,52. Båda grupperna genomförde under 5 veckor, tre gånger i veckan en 25 minuters träning bestående av för interventionsgruppen Life Kinetik® och kontrollgruppen ospecificerad idrott i form av rörelse/spel.

Särskilt anmärkningsvärda resultat uppmättes vid ”tal-förbindelse test” av Oswald och Roth: det kunde visas med effektstyrkan 0,69 att Life Kinetik® ökade intelligens-data med 12,2%. Detta var mer än tre gånger högre jämfört med sport-gruppen. Efter bara 5 veckor uppmättes intelligens-data i Life Kinetik gruppen med ett medelvärde på 87, vilket är inom normal-området. Med 78 hade det tidigare varit långt under genomsnittet. Forskningsteamet var förbluffade över den mycket höga effektstyrkan.

”Så här höga värden är ovanliga i samband med en träning av uppmärksamhet eller ”fluid intelligens” och observeras inte normalt sett.”

Prof. Dr Matthias Grünke

Kognitiv förmåga, elever mellan 9 och 10 år, Universitetet i Augsburg

Christian Haas på universitetet i Augsburg genomförde med 20 av 42 elever i en ålder mellan 9 och 10 år en tre veckor lång träning med 11 Life Kinetik träningspass på mellan 15 och 45 minuter (Haas, 2011).

Han testade effekterna av hur Life Kinetik träning påverkade den kognitiva förmågan hos eleverna på grundval av två matematik standardtest (Bayern) från åren 2005 och 2006.

Det visade sig att Life Kinetik gruppen förbättrade sig med 44,74% och därmed nästan tre gånger mer än kontrollgruppen (15,28%). När det gäller ”Användning av matematiska färdigheter och förmågor i komplexa sammanhang” och ”Kombination av verksamhet och processer” uppnådde Life Kinetik gruppen ett resultat högt över genomsnittet.

Extra anmärkningsvärt är att i förtestet hade båda grupperna varit långt under genomsnittet i jämförelse med Bayern-genomsnittet (-17,8% respektive -19,4%), men i post testet var Life Kinetik gruppen klart bättre än genomsnitt (9,8%), medan kontrollgruppens resultat fortfarande var under genomsnittet (-13,8%).

Handbollspelares speltaktiska kapacitet, tyska Sportuniversitetet i Köln

Pascal Gras, sport-student vid det tyska Sport universitet i Köln, utforskade inom ramen för sitt diplomarbete, om Life Kinetik träning kunde förbättra handbollspelares speltaktiska kapacitet (Gras (2011).

Utav 14 handbollspelare från 3:e ligan, som hade valts postitionspecifikt som par, utbildades 7 av dem under 6 veckor, tolv gånger, en timme per tillfälle med Life Kinetik.

Med hjälp av ett video testförfarande och interaktivt röst system, fastställde han att Life Kinetik gruppen förbättrats avsevärt i beslutskvalitet (med 4,76% och med exakt dubbelt så mycket som kontrollgruppen). Speciellt i beslutshastighet förbättrade sig spelarna ur Life Kinetik gruppen kraftigt (med 31,39% och med att nästan tre gånger så mycket som kontrollgruppen).

Motoriska och kognitiva förmågor hos barn

I en annan studie undersökte lärarstudenten Florian Feltes 2011 inom ramen för sin andra statliga examen arbete vid ”Centrum för skolans praktiska lärarutbildning” (ZfsL) i Vettweiß, effekterna av Life Kinetik på motoriska och kognitiva förmågor hos barn i åldern mellan 11 och 12 år med hjälp av kroppssamordningtest för barn KTK av Kiphard och Schilling och testsystem för skolor och pedagogiska råd PSB-R 6-13 efter Horn (Feltes, 2011) .

Vid detta tillfälle testade han, anpassnings-, kopplings-, rytm-, balans- och omvandlings förmåga i koordinativa områden samt de kognitiva primärfaktorerna rumsuppfattnings förmågar, aritmetisk-matematiska förmågor, minnesprestanda, logiska slutsatser, verbal förmåga och förmåga att förstå och tolka verbala relationer helt korrekt.

27 av 53 barn genomförde under 4 veckor, alla skoldagar efter en 1 minut lång uppvärmning ett 5 minuter långt Life Kinetik träningspass.

Det kunde visas att å ena sidan den kognitiva förmågan, justerat för effekten av upprepning (1,10%), ökade mycket kraftigt med 15,30% och å andra sidan motoriska prestanda (motor kvoten MQ), även justerat för effekten av upprepning (1,84%), ökade avsevärt, med 16,56 % . Mycket anmärkningsvärt är ökningen av koncentrationsfaktorn var ca 77,1%.

Framför allt gynnades svagare eleverna oproportionerligt av Life Kinetik®.

Florian Feltes, 2011

En hel del mindre undersökningar och fallstudier vid olika universitet verifierar att Life Kinetik® har positiva effekter.För närvarande finns många ytterligare intressanta ämnen belysta vid olika universitet, som t.ex. effekten på kontorsarbete eller manuell produktion, men också hur Life Kinetik kan hjälpa demens förebyggande.

Naturligtvis kommer vetenskapen fortsätta att utforska effekterna av Life Kinetik. Dessa resultat är viktiga och nödvändiga, men inte för alla:

När jag hade mitt första samtal med Jürgen Klopp, chefs-tränare för Borussia Dortmund, fanns inga vetenskapliga undersökningar, och när jag informerade honom om denna omständighet, svarade han följande:

”Jag behöver inte dem! När jag ser konceptet och de utmärkta metoderna är det helt logiskt att detta aldrig kan skada, utan bara bidra.

Hur mycket vi får ut av det, kommer vi att se, men detta är säkert: vi kommer att ha oerhört roligt och enbart detta är redan bra!

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp

Tränare Liverpool FC

För vidare läsning, se: