fbpx

Hjärntränare för idrott

Hjärntränare för idrott

Jobbar du med idrottare som ska prestera och vill kunna genomföra prestationshöjande träning utan att lägga på ytterligare fysisk belastning? Utbildar du dig till hjärntränare för idrott ger vi dig den möjligheten. Rörelsebaserad hjärnträning med Life Kinetik-metoden ger dig kunskap att hjälpa idrottare att prestera på en högre nivå.

Vem kan bli Life Kinetik-tränare?

Alla är välkomna att utbilda sig till hjärntränare för idrott. Om målet är att erbjuda prestationshöjande träning till idrottare är du troligtvis redan aktiv som tränare/coach, fystränare eller personlig tränare (PT).

Kanske jobbar du med rehabilitering, som fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat eller osteopat, och vill komplettera nuvarande kunskap och erfarenhet med en träningsmetod som ofta gör det möjligt att korta ner tiden tillbaka till ”tävlande” efter skada.

Grundutbildningen till licensierad Life Kinetik-tränare är 3 dagar. Under utbildningen varvas teori och praktik och du kan börja träna idrottare/kunder/patienter/klienter direkt när du avslutat utbildningen.

Individuell träning och gruppträning

Life Kinetik kan erbjudas både som individuell träning och gruppträning. Alla kan träna Life Kinetik eftersom det stora urvalet av övningar och träningsmaterial gör att träningen alltid kan anpassas efter deltagarnas fysiska och kognitiva förmåga.

Är det mycket stora skillnader i förmågor mellan olika deltagare får du som tränare ibland dela upp en större grupp i mindre grupper. Eller så behåller du den stora gruppen och väljer att träna vissa personer individuellt. Precis som vid annan typ av träning ges bäst förutsättning för att skräddarsy upplägget vid individuell träning.

Lågintensiv, lustfylld och utmanande

Life Kinetik är prestationshöjande lågintensiv träning som inte ställer några krav på deltagarens fysiska status eller förkunskaper. Träningen är både rolig och utmanande. Det är nära till skratt under träningspassen och det är viktigt för då utsöndras må-bra-hormonet dopamin*.

Forskning visar att utsöndring av dopamin* främjar synaptisk plasticitet och kan starta motoriska inlärningsprocesser (Beck F & Beckmann J, 2009).

Life Kinetik skiljer sig markant från ”traditionell träning” där man tränar för att bli bra/bättre på det man gör. I Life Kinetik varieras övningarna och svårighetsgraden stegras redan innan deltagaren behärskar en övning. Det viktiga är alltså inte att lära sig en övning eller att lyckas. Det viktiga är att försöka utan krav på prestation eller resultat.

Denna okonventionella inställning till träning, att det till viss del är meningen att deltagaren ska misslyckas (!), är inledningsvis nästan alltid frustrerande för elitidrottare som är vana vid att prestera. Det är dock det som blir nyckeln till att effektivt utmana och utveckla hjärnan.

Träningsmetoden är rörelsebaserad. Det betyder att ovana rörelser och rörelsekombinationer ingår som grundelement i alla övningar. Rörelserna kombineras med tankeuppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan.

Metoden är standardiserad och planeras enligt en tydlig struktur för att variera de olika träningsområdena/delarna. Rekommenderad träningsdos är 60 min/vecka och denna tid kan genomföras som ett långt träningspass eller delas i kortare pass. Träningen kan utföras både stående och sittande. Vissa övningar kan även utföras liggande och är exempelvis lämpliga vid rehabilitering efter skada. 

Effekter av träningen

Det är naturligtvis positivt för idrottsutövare att ha väl utvecklade kognitiva förmågor. Det är fördelaktigt att ha ett bra arbetsminne, god rumsuppfattning, hög koncentrationsförmåga samt att kunna uppfatta och bearbeta syn-, känsel-, och hörselintryck snabbt. Det innebär att utövaren kan ta bra beslut i högt tempo och under press.

Rörelsebaserad hjärnträning enligt Life Kinetik-metoden kan ge idrottare bättre förmåga att processa mer information i sitt arbetsminne, hålla koncentrationen längre och därmed ta korrekta och snabba beslut från början till slut.

Självklart strävar idrottare också efter att ha bra balans, god koordination och snabba reaktioner. Även dessa egenskaper kan förbättras med Life Kinetik. Att träningen dessutom hjälper till att sänka stresspåslaget är naturligtvis också positivt vid tävlingsmoment.

Effekter du kan bidra till som hjärntränare för idrott:

  • Bättre balans
  • Förbättrad koordination
  • Bättre reaktionshastighet
  • Ökad koncentrationsförmåga
  • Bättre arbetsminne
  • Förbättrad rumsuppfattning
  • Lägre stresspåslag – betyder färre misstag
  • Snabbare och bättre beslut

Läs mera om Life Kinetik för:

Synen – det visuella systemet

Life Kinetik-träning hjälper till att kalibrera det visuella systemet och ger hjärnan bättre förmåga att processa informationen. Träning av det visuella systemet finns med som en specifik del i träningsmetoden och ligger inbakat i träningsstrukturen. 

I idrotter där spelet kretsar kring boll, puck eller andra föremål är det viktigt att kunna följa objekt i olika hastighet, bedöma avstånd, ha ett väl fungerande djupseende samt bra perifert seende (synfält) för att kunna se och upptäcka objekt/med- och motspelare.

Komplettera rehabilitering med hjärnträning

Life Kinetik tränas inte för att påverka fysiska skador men eftersom hjärnan styr allt (!) är det naturligtvis smart att hålla den i trim. Kompletterande träning av exempelvis uppfattningsförmåga, reaktionshastighet, besluts- och koordinationsförmåga kan ge en smidigare återgång till tävling/match efter att den aktive fått klartecken gällande det fysiska.

Eftersom övningarna inte är fysiskt belastande kan metoden med fördel implementeras i ett rehabiliterande upplägg efter skada. Hjärnträningen kan alltid anpassas efter individens nivå och därmed också genomföras med idrottare som för tillfället inte kan eller får lov att belasta en kroppsdel. På så sätt kan idrottaren fortfarande hålla igång (och förbättra) förmågor som inte är kopplade till fysisk belastning.

Som en bonus är Life Kinetik-träningen dessutom lustbaserad och kan fungera som ett positivt avbrott i den ofta monotona rehabiliteringsträningen.

Vetenskaplig grund

Hjärnträning med Life Kinetik kombinerar på ett unikt sätt ovana rörelser, kognitiva uppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan (visuell -, auditiv – och somatosensorisk perception) i en komplett träningsmetod. Träningsmetoden är standardiserad och varumärkesskyddad. Den är från Tyskland och fick sitt genombrott 2008. 

Life Kinetik bygger på modern hjärnforskning och har utvärderats vid flera vetenskapliga institutioner. Resultaten finns publicerade i ett antal vetenskapliga artiklar som du kan läsa mer om här (länk).

Life Kinetik på 120 sekunder

I vilken miljö är det lämpligt att erbjuda Life Kinetik-träning?

Träningsmetoden ställer få krav på träningsutrymme/lokal och det går utmärkt att träna Life Kinetik både inomhus och utomhus. Vi rekommenderar dock att det är en någorlunda avgränsad yta utan störande element, exempelvis ljud.  Som tränare väljer du övningar efter rådande förutsättningar.

Utbilda dig till hjärntränare för idrott!

Välkommen att utbilda dig till Life Kinetik-tränare.

Du kan läsa mer om grundutbildningen till Life Kinetik-tränare och anmäla dig här »

Till utbildningen

Vi utbildar regelbundet på flera orter i Sverige, Norge och Danmark.

Kalender

Kontakta oss gärna för en eventuell lokal utbildning om ni är flera på samma arbetsplats eller ort.

Uttalande från Stefan Thomson, Svenska skidlandslaget

Uttalanden från 4 professionella idrottare

Andrea Henkel – Fd. skidskytt, tvåfaldig olympisk mästare och åttafaldig världsmästare.

Dennis Endras – Aktiv ishockeymålvakt i Adler Mannheim, tyska elitserien, tvåfaldig tysk mästare, silvermedalj Olympia 2018

Monika Karsch – Aktiv sportskytt i disciplinerna luft- och sportpistol, silvermedalj Olympia Rio 2016 i sportskytte

Jürgen Klopp – Huvudtränare för Liverpool FC, Champions League-seger 2019, engelsk mästerskapsvinst 2020

Läs mera om Life Kinetik för: