fbpx

Life Kinetik för fotboll

Life Kinetik för fotboll

Träna Life Kinetik för bättre speluppfattning och ökad beslutskvalitet

Modern fotboll innebär högt tempo, snabba omställningar, upprepade maxlöpningar och explosiva dueller. Spelet  kräver precision i form av passningar, skott, mottagningar och andra aktioner som hör till fotbollen. Life Kinetik kompletterar traditionell fys- och teknikträning i fotboll genom att erbjuda prestationshöjande träning utan att lägga på ytterligare fysisk belastning.

Antalet snabba sprinter i maximal fart har ökat betydligt senaste åren. Den stora spelytan ställer krav på uthållighet och nuförtiden handlar det framförallt om återhämtningsförmågan för att kunna agera på max i nästa situation.

Genom att förhålla sig till medspelare och motståndare, positionsmässigt och taktiskt, behöver fotbollsspelare hela tiden registrera och bearbeta information.

Det är viktigt att din speluppfattning är både snabb och korrekt för att kunna ta rätt beslut. Ju fler lösningar man kan välja mellan desto större möjligheter att lyckas i spelet.

Life Kinetik för bättre speluppfattningen i fotboll

Life Kinetik-träningen bidrar till att förbättra spelares förmåga att i pressade och skiftande situationer uppfatta rätt, agera snabbt och ta bra beslut.

Man talar ofta om speluppfattning eller förmåga att ”läsa spelet”. Detta anses många gånger vara medfödda egenskaper men du kan naturligtvis utveckla din speluppfattning genom träning.

Varför har fotbollsspelare nytta av att träna hjärnan?

Förbättra din REAKTIONsförmåga

Ju snabbare spelaren uppfattar en situation, desto mer tid att agera. Life Kinetik tränar det visuella systemet vilket leder till att det blir lättare att upptäcka, uppfatta och tolka situationer korrekt. Eftersom träningen också ger ökad förmåga att bearbeta och hantera information kan spelaren reagera snabbare.

utveckla din speluppfattning för bättre BESLUTSFATTANDE

Att kunna processa mycket information för att så snabbt som möjligt fatta korrekta beslut är avgörande för prestation och utveckling. Studier visar att individer som tränar Life Kinetik förbättrar sin speluppfattning och därmed ökar sin beslutskvalitet.

AKTION

När beslutet fattats skall en eller flera aktioner genomföras. Det ställer krav på god koordination samt förmåga att kunna omsätta beslut i rörelser genom hela kroppen. Life Kinetik tränar och förbättrar den koordinativa förmågan avsevärt.

Life Kinetik för bättre speluppfattning i fotboll
Automatisering

Med en ökad repetitiv och koordinativ förmåga kan ett antal moment automatiseras. Detta innebär att spelaren lägger mindre kraft på ”fel saker” och kan kanalisera mer kraft på ”rätt saker”.

Målvakter – träna din speluppfattning för att lyckas bättre i svåra situationer

Att vara fotbollsmålvakt innebär i många fall stor press, där en väl utvecklad spelförståelse i tillägg till en god speluppfattning ger stora konkurrensfördelar. Positionen ställer höga krav på exceptionella egenskaper när det gäller reaktion, koordination, rörlighet, syn, orienteringsförmåga och beslutshastighet.

Få positioner inom lagidrott är mer beroende av förmågan att kunna fokusera och koncentrera sig på uppgiften trots att man inte alltid är delaktig i spelet.

Målvakter måste ta snabba beslut som ofta kan bli helt matchavgörande. Att på bråkdelen av en sekund bestämma sig för att antingen försöka hålla bollen, tippa den över ribban eller boxa bort den är vardag för en fotbollsmålvakt.

”Genom Life Kinetik har jag förstått hur viktigt det är att kombinera ständigt föränderliga koordinativa övningar med träning av den visuella uppfattningsförmågan. För om ögonen inte fungerar exakt i svåra situationer, blir det vansinnigt svårt att kunna reagera.”

Manuel Neuer

Målvakt, FC Bayern München och tyska fotbollslandslaget

I andra situationer handlar det om att avgöra om det är bäst att backa eller ”rusa ut” för att avvärja ett anfall eller om bollen ska ”sättas igång” snabbt alternativt ta det lugnt och sänka tempot.

Dessa och liknande situationer kräver ett välfungerande visuellt system med god förmåga att bedöma avstånd, hastighet och samtidigt ha koll på omgivningen genom ett brett synfält. Detta, och mycket mer, tränas med Life Kinetik. Kontakta oss för att lära mer om hur du kan utveckla din speluppfattning med Life Kinetik-träning.

Jürgen Klopp

”Life Kinetik är en av de mest spännande saker som jag har upptäckt under de senaste åren i mitt jobb!”

Tränare Liverpool FC

LIFE KINETIK®
2020-02-06T15:23:05+01:00

Tränare Liverpool FC

”Life Kinetik är en av de mest spännande saker som jag har upptäckt under de senaste åren i mitt jobb!”

Christian Poulsen

”Jag tycker Life Kinetik är väldigt intressant för det kan tränas av alla och har effekter på barn, äldre och även inom elitidrott.”

Fotbollsspelare, assisterande tränare i det danska fotbollslandslaget

LIFE KINETIK®
2020-02-06T15:27:19+01:00

Fotbollsspelare, assisterande tränare i det danska fotbollslandslaget

”Jag tycker Life Kinetik är väldigt intressant för det kan tränas av alla och har effekter på barn, äldre och även inom elitidrott.”

Poya Asbaghi

"Life Kinetik är ett fantastiskt komplement till den träningsverksamhet vi redan har.

Det har hjälpt många av våra spelare att använda synen bättre och snabba upp informationsinhämtningen och därigenom förbättrat deras prestation på planen genom bättre beslut."

Fotbollstränare

LIFE KINETIK®
2020-02-11T11:29:52+01:00

Fotbollstränare

"Life Kinetik är ett fantastiskt komplement till den träningsverksamhet vi redan har. Det har hjälpt många av våra spelare att använda synen bättre och snabba upp informationsinhämtningen och därigenom förbättrat deras prestation på planen genom bättre beslut."
0
0
LIFE KINETIK®

Läs mer om effekter av Life Kinetik-träning »

Eller om grundutbildningen till Life Kinetik-tränare »