Träningsform med fokus på hjärnans utveckling

Träningsform med fokus på hjärnans utveckling

Life Kinetik® är en träningsmetod med fokus på att utveckla hjärnan. Målet är att vi ska använda en större del av hjärnans potential genom att skapa nya kopplingar (synapser) mellan våra hjärnceller.

Träningsmetoden innehåller tusentals övningar som alla är anpassningsbara efter individens nivå.

Träningen följer ett tydligt definierat program där övningarna baseras på rörelse i kombination med kognitiva utmaningar samt visuell, auditiv och somatosensorisk perception.

Övningarnas svårighetsgrad stegras gradvis, redan innan en övning är inlärd, så att hjärnan hela tiden får nya utmaningar.

Med ovana uppgifter och växlande utmaningar stimuleras hjärnan att skapa nya synapser (kopplingar mellan hjärnceller). Life Kinetik-träningen leder alltså till ett utökat nätverk mellan hjärncellerna, vilket i sin tur leder till en ökning i utnyttjandet av hjärnans potential.

Övningarna

Sedan Life Kinetiks start 2004 har grundaren Horst Lutz och teamet i Tyskland byggt upp ett bibliotek med fler än 2000 övningar, som dessutom finns i ett mycket stort antal variationer.

Licensierade Life Kinetik-tränare har därmed en stor resursbas att plocka från när de sätter samman sina träningsprogram.

Träningsmetoden Life Kinetik®
Parallellboll, Life Kinetik® (2007)

På bilderna visar vi exempel på ett antal klassiska övningar som funnits med sedan starten av Life Kinetik. Övningarna har oftast beskrivande namn, även om de kan låta mer eller mindre fantasifulla.

Bolldans, Life Kinetik® (2007)
Boll- tygdukskombination, Life Kinetik® (2008)

Linjehopp i två olika varianter:

Linjehopp, Life Kinetik® (2007)
Linjehopp, Life Kinetik® (2007)

Inga övningar utförs av en slump! Med varje uppgift finns en avsikt och ett syfte till varför den genomförs.

Korshopp, Life Kinetik® (2007)
Bollkombination med rack, Life Kinetik® (2007)

Träningsmetoden – 60 minuter per vecka

Träningsmetoden är lättsam, rolig och kan tränas av alla utan krav på förkunskap. Med endast 60 minuters träning/vecka märks förbättringar. Denna träningstimme kan genomföras som ett sammanhängande pass men kan också fördelas över flera träningspass i veckan.

Vid träningen vill vi involvera många hjärnområden samtidigt för att på så sätt utveckla ett bättre synaptiskt nätverk (dvs utöka kopplingarna mellan våra hjärnceller).

Genom den moderna hjärnforskningen vet vi att områdena som ansvarar för t.ex. rörelser, det visuella systemet och kognitiva förmågor finns på olika ställen i hjärnan. Därmed försöker vi vid träningen stimulera dessa samtidigt och på så sätt främja bildande av kopplingar mellan områdena.

Vi strävar efter att kombinera rörelser av olika kroppsdelar, både framför, bakom och vid sidan av kroppen, samtidigt som vi utmanar med kognitiva, visuella, auditiva och somatosensoriska uppgifter.

Referenser

Vill du veta vad andra tycker om Life Kinetik? Läs vad ett utval av våra referenser säger:

eller läs mer om grundutbildningen till Licensierad Life Kinetik-tränare: