fbpx

Träningsform med fokus på hjärnans utveckling

Träningsform med fokus på hjärnans utveckling

Life Kinetik är en träningsmetod med fokus på att utveckla hjärnan. Målet är att vi ska använda en större del av hjärnans potential genom att skapa nya kopplingar (synapser) mellan våra hjärnceller.

Träningsmetoden innehåller tusentals övningar som alla är anpassningsbara efter individens nivå, och följer ett tydligt definierat program där övningarna baseras på rörelse i kombination med kognitiva utmaningar samt visuell, auditiv och somatosensorisk perception.

Övningarnas svårighetsgrad stegras gradvis. För att effektivt stimulera fram kontinuerliga neurala utbildningsprocesser krävs det övningar, helst rörelsebaserade, där man hela tiden ställs inför nya och främmande uppgifter och där en uppgiftsförändring ska äga rum så snart en rutin etableras i en övning.

I Life Kinetik-träningen spelar därför nya oväntade rörelser och rörelseuppgifter en central roll. Den överraskande framgången i att klara av en ny rörelseuppgift bidrar effektivt till att sätta igång strukturella förändringar i hjärnan.

Med ovana uppgifter och växlande utmaningar stimuleras hjärnan att skapa nya synapser (kopplingar mellan hjärnceller). Life Kinetik-träningen leder alltså till ett utökat nätverk mellan hjärncellerna, vilket i sin tur leder till en ökning i utnyttjandet av hjärnans potential.

Övningarna

Inga övningar utförs av en slump! Med varje uppgift finns en avsikt och ett syfte till varför den genomförs. Licensierade Life Kinetik-tränare har en stor resursbas att plocka från när de sätter samman sina träningsprogram.

Genom den moderna hjärnforskningen vet vi att områdena som ansvarar för t.ex. rörelser, det visuella systemet och kognitiva förmågor finns på olika ställen i hjärnan. Därför försöker vi vid träningen stimulera dessa samtidigt och på så sätt främja bildande av kopplingar mellan områdena.

Vi strävar efter att kombinera rörelser av olika kroppsdelar, både framför, bakom och vid sidan av kroppen, samtidigt som vi utmanar med kognitiva, visuella, auditiva och somatosensoriska uppgifter.

Träningsmetoden är lättsam, rolig och kan tränas av alla utan krav på förkunskap. Med endast 60 minuters träning/vecka märks förbättringar. Denna träningstimme kan genomföras som ett sammanhängande pass men kan också fördelas över flera träningspass i veckan.

Du kan se filmer med exempel på Life Kinetik-övningar här (länk).

Läs mera om Life Kinetik för: