fbpx

Hjärntränare för äldre

Hjärntränare för äldre

Hjärnträning med Life Kinetik ger äldre bättre minne, balans och motorik. Life Kinetik-träning ökar hjärnans prestationsförmåga och som hjärntränare kan du bland annat bidra till minska riskerna för fallolyckor, förebygga och fördröja demens.

Så här kan det se ut vid gruppträning för seniorer

Seniorträning i grupp. Barleben OrtsTV, 22.11.2017.

Vem kan bli Life Kinetik-tränare?

Alla är välkomna att utbilda sig till hjärntränare. Om ditt mål är att träna äldre så arbetar du troligen redan med målgruppen. Du kanske är äldrepedagog, seniortränare, äldresamordnare, aktiveringspedagog eller äldrekonsulent och vill göra äldres vardag mer aktiv och stimulerande?

Kanske jobbar du med rehabilitering och vill komplettera nuvarande kunskap och erfarenhet av att träna personer med speciella behov? Eller så funderar du på att utveckla och utbilda dig inom hälsa och friskvård med inriktning mot äldre?

Life Kinetik är en unik, effektiv och mycket uppskattad träningsmetod som kommer ge både dig själv och de du tränar mycket glädje och nytta. Metoden kompletterar din nuvarande utbildning och breddar dig i din yrkesroll oavsett vem/vilka du arbetar med.

Grundutbildningen till licensierad Life Kinetik-tränare är 3 dagar. Den innehåller både teori och praktik och du kan börja träna andra direkt efter genomförd utbildning.

Alla kan träna Life Kinetik – i grupp eller individuellt

Alla kan träna Life Kinetik. Det stora urvalet av övningar och träningsmaterial gör att träningen alltid kan anpassas efter deltagarnas fysiska och kognitiva förmåga. Det gör hjärnträning med Life Kinetik till ett fint alternativ och komplement till traditionell seniorträning.

Life Kinetik-metoden är rörelsebaserad. Det betyder att ovana rörelser och rörelsekombinationer ingår som grundelement i alla övningar. Rörelserna kombineras med tankeuppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan.

Introduktion till Life Kinetik

Metoden är standardiserad och ger en tydlig struktur där träningen planeras i cykler för att få in de olika träningsområdena/delarna. Rekommenderad träningsdos är 60 min/vecka och denna tid kan genomföras som ett långt pass eller delas i kortare pass.

Träningen kan utföras både stående och sittande. Vissa övningar kan även utföras liggande och är exempelvis lämpliga för personer under rehabilitering (länk till Funktionsvariationer). Är det mycket stora skillnader i förmågor mellan olika deltagare får du som tränare ibland dela upp en större grupp i mindre grupper. Eller så behåller du den stora gruppen och väljer att träna vissa personer individuellt.

Lågintensiv, lustfylld och inkluderande träning

Life Kinetik-träning är lågintensiv, lustfylld och inkluderande. Träningen är både rolig och utmanande. Det är nära till skratt under träningspassen och det är viktigt för då utsöndras må-bra-hormonet dopamin. Träning i grupp är alltså mycket social och kan vara en fin aktivitet för att försöka ta igen en del av den sociala stimulansen som gått förlorad under Corona-pandemin.

Life Kinetik-träning på mötesplatser för äldre

Hjärnträning med Life Kinetik skiljer sig från traditionell träning där man tränar för att bli bra/bättre på det man gör. I Life Kinetik varieras övningarna och svårighetsgraden stegras redan innan deltagarna helt behärskar en övning. Det viktiga är alltså inte att lära sig en övning eller att lyckas. Det viktiga är att försöka och samtidigt ha det roligt. Deltagarna behöver därmed inte jämföra sig med varandra. Den otraditionella inställningen till träning kan därmed bidra till att främja självsäkerhet och känslan av att våga utmana sig själv.

Effekter av träningen

Vi tränar vår hjärna genom att vara fysiskt aktiva och utsätta oss för nya intryck och utmaningar. Det är speciellt när vi lär oss nya saker som hjärnan stimuleras till att skapa fler kopplingar mellan våra hjärnceller. Fler kopplingar betyder att vi kan tillgodogöra oss en större del av hjärnans potential och detta ökar hjärnans prestationsförmåga.

Hjärnträning med Life Kinetik ger effekt på många olika sätt. Här är några av de positiva effekter du kan bidra till som hjärntränare för äldre:

  • Bättre balans, motorik och reaktionsförmåga
  • Bättre minne (exempelvis arbetsminne)
  • Förbättrad uppmärksamhet och koncentrationsförmåga
  • Ökad självsäkerhet och välmående
  • Demensförebyggande genom utökad kognitiv reserv*

Förebygga och fördröja demens

Hjärnträning med Life Kinetik-metoden utvecklar hjärnan och förbättrar prestationsförmågan hos äldre genom att på ett strukturerat sätt kombinera rörelser, tänkande och uppfattning. Träningen stärker det synaptiska nätverket i hjärnan (skapar fler kopplingar). Denna utökade kognitiva reserv* gör hjärnan mer motståndskraftig mot utvecklingen av demens.

Äldre tränar Life Kinetik inomhus

Äldre som tränar hjärnan med Life Kinetik kan alltså på ett effektivt sätt kompensera för en mindre aktiv livssituation, förebygga och fördröja demenssjukdom. Förebygga genom att förskjuta tidpunkten för sjukdomsutbrott och fördröja genom att utöka den kognitiva reserven* om de redan är drabbade.

Kognitiv reserv*, även ”hjärnreserv” eller ”reservkapacitet i hjärnan” är ett koncept inom neuropsykologin som används för att förklara hjärnans förmåga att klara av eller kompensera för förändringar som uppstår genom åldrande eller någon form av sjukdom. Läs mer om begreppet kognitiv reserv på www.alzheimersverige.se.

WHO räknar låg utbildningsnivå (mindre kognitiv reserv) som en av 12 påverkbara riskfaktorer för att utveckla demens. De går alltså att påverka genom livsstilsändringar och träning. Läs mer om påverkbara riskfaktorer för att utveckla demens på www.hjarnfonden.se.

Bo hemma längre – ökad livskvalitet 

Att göra ovana rörelser samtidigt som man får tankeuppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan ger mycket god träningseffekt på balans, motorik och reaktionsförmåga. Detta bidrar bland annat till att äldre som tränar Life Kinetik reducerar risken för fallolyckor.

I varje övning ingår moment som tränar tankeförmågan. Exempelvis genom att du som tränare varierar namnen på rörelser som ingår i grundövningarna. Deltagarna memorerar namnen och utför sedan rörelserna i den ordningen och i de kombinationer du annonserar.

Det är enkelt att variera svårighetsgraden genom att lägga till alternativa namn och symboler. Deltagarna får med hjälp av synen, hörseln och känseln tolka informationen och sedan utföra det som du vill att de ska göra. Arbetsminnet får mycket att hålla reda på och när det blir svårt kommer skratten.

Som hjärntränare kan du bidra till att fler äldre har möjlighet att bo hemma längre. Detta eftersom träningen förbättrar balans, minne och kognitiva förmågor. Förbättringar som ger ökat självförtroende och ökad livskvalitet genom att fler klarar sig bättre i det dagliga livet.

Intresserad att läsa om åldersvänliga städer? Se om din stad eller region är medlem i WHO’s globala nätverk för åldersvänliga städer genom att följ länken. (länk)

Vetenskaplig grund

Life Kinetik kombinerar på ett unikt sätt ovana rörelser, kognitiva uppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan (visuell -, auditiv – och somatosensorisk perception) i en komplett träningsmetod. Träningsmetoden är standardiserad och varumärkesskyddad. Den är från Tyskland och fick sitt genombrott 2008.

Life Kinetik bygger på modern hjärnforskning och har utvärderats vid flera vetenskapliga institutioner. Resultaten finns publicerade i ett antal vetenskapliga artiklar som du kan läsa mer om här (länk).

Life Kinetik på 120 sekunder.

I vilken miljö är det lämpligt att erbjuda Life Kinetik-träning?

Träningsmetoden ställer få krav på träningsutrymme/lokal. Det går utmärkt att träna Life Kinetik både inomhus och utomhus. Vi rekommenderar dock att det är en någorlunda avgränsad yta utan störande element, exempelvis ljud.

Äldre tränar Life Kinetik utomhus

Samlingslokaler på kommunala mötesplatser, hos pensionärsföreningar och på äldreboenden är exempel på lämpliga platser. Som hjärntränare väljer du övningar efter rådande förutsättningar.

Utbilda dig till hjärntränare för äldre!

Välkommen att utbilda dig till Life Kinetik-tränare.

Du kan läsa mer om grundutbildningen till Life Kinetik-tränare och anmäla dig här »

Jobbar du i en kommun och ni önskar utbilda flera personer vid samma tillfälle? Kontakta oss för information om vår beställningsbara utbildning Life Kinetik SENIOR. I dialog med er anpassar vi utbildningen efter era behov.

Skicka ett mail till info@lifekinetik.se eller använd formuläret för Intresseanmälan så hör vi av oss.

Ladda ner information om Life Kinetik SENIOR här (pdf).

Vi utbildar regelbundet på flera orter i Sverige, Norge och Danmark.

Grundaren Horst Lutz presenterar Life Kinetik

Läs mera om Life Kinetik för: