fbpx

Hjernetræner til ældre

Hjernetræner til ældre

Hjernetræning med Life Kinetik giver ældre bedre hukommelse, balance og motorik. Life Kinetik-træning øger hjernens ydeevne og som hjernetræner til ældre kan du være med til at reducere risikoen for fald samt forebygge og forsinke demens.

Life Kinetik-træning på mødespladser for ældre

Hvem kan blive Life Kinetik-træner?

Alle kan uddanne sig til Life Kinetik-træner. Life Kinetik uddannelsen henvender sig til ergo- og fysioterapeuter, aktivitetsmedarbejdere, ledere af ældreidræt, demenskoordinatorer eller andre, der træner med ældre mennesker.

Arbejder du med rehabilitering og genoptræning og ønsker du at supplere din nuværende viden og erfaring eller ønsker du at uddanne dig yderligere i sundhed og fitness med fokus på de ældre, så er Life Kinetik en unik, effektiv og vellidt træningsmetode, der vil give dig og dem du træner store smil og gode resultater.

Metoden kan supplere dine nuværende kompetencer og giver dig større bredde i din professionelle rolle.

Den grundlæggende uddannelse til licenseret Life Kinetik-træner tager 3 dage. Den indeholder både teori og praksis, og du kan begynde at træne umiddelbart efter endt uddannelse.

Alle kan træne Life Kinetik – i grupper eller individuelt

Den brede vifte af øvelser og træningsmaterialer betyder, at træningen altid kan tilpasses de ældres fysiske og kognitive evner. Dette gør Life Kinetik-træning til et godt alternativ og supplement til traditionel seniortræning.

Life Kinetik er bevægelsesbaseret. Det betyder at nye bevægelser og bevægelseskombinationer indgår som grundlæggende elementer i alle øvelser. Bevægelserne kombineres med kognitive og opfattelsesmæssige opgaver som udfordrer hjernen.

Introduktion till Life Kinetik

Metoden er standardiseret og giver en klar struktur, hvor træningen er planlagt i perioder for at variere de forskellige træningsområder / dele. Den anbefalede træningsmængde er 60 min/uge og kan udføres som èn lang træning eller opdelt i kortere sessioner.

Træningen kan udføres både stående og siddende. Nogle øvelser kan også udføres liggende og egner sig for eksempel til rehabilitering og genoptræning (link til Funktionsvariationer). Hvis der er meget store forskelle i funktionsevne mellem forskellige ældre, kan du som træner opdele gruppen. Eller du kan vælge at træne udvalgte ældre individuelt.

Lav intensitet, sjov og inkluderende træning

Life Kinetik-træning er lavintensitetstræning. Træningen er både sjov og udfordrende. Træningen er sjov og udfordrende, hvilket bringer latteren frem under træningen og udskiller lykkehormonet dopamin*.

Life Kinetik’s formål er ikke, at du træner for at blive god eller bedre til øvelserne. I Life Kinetik er øvelserne varierede og sværhedsgraden øges, før de ældre mestrer en øvelse fuldt ud. Det vigtige er ikke at lære en øvelse eller at lykkes. Det vigtige er at prøve at mestre øvelserne og samtidig have det sjovt. Life Kinetik er ikke en konkurrence. Den utraditionelle tilgang til træning kan bidrage til at fremme selvværd og det at turde fejle.

Effekt af træningen

Vi træner vores hjerner ved at være fysisk aktive og udsætte os selv for nye indtryk og udfordringer. Det er især, når vi lærer nye ting, at hjernen stimuleres til at skabe flere forbindelser mellem vores hjerneceller. Flere forbindelser betyder, at vi kan bruge en større del af hjernens potentiale, og det øger hjernens ydeevne.

Life Kinetik-træning har effekt på mange forskellige måder. Her er nogle af de positive effekter for ældre:

  • Bedre balance, motoriske færdigheder og reaktionsevne
  • Bedre hukommelse (f.eks. arbejdshukommelse)
  • Forbedret opmærksomhed og koncentration
  • Øget selvværd og trivsel
  • Demensforebyggelse gennem øget kognitiv reserve*

Forebygge og forsinke demens

Life Kinetik-træning udvikler hjernen og forbedrer ydeevnen ved at kombinere bevægelser, kognitive udfordringer og perception på en struktureret måde. Træningen styrker det synaptiske netværk i hjernen (skaber flere forbindelser). Denne øgede kognitive reserve* gør hjernen mere modstandsdygtig over for udvikling af demens.

Äldre tränar Life Kinetik inomhus

Ældre mennesker, der træner Life Kinetik, kan forebygge og forsinke demens. Forebygge ved at udsætte tidspunktet for sygdomsudbrud og forsinke ved at øge den kognitive reserve*, hvis de er påvirket.

Kognitiv reserve* (”hjernereserve” eller ”hjernens reservekapacitet”) er et begreb i neuropsykologi, der bruges til at forklare hjernens evne til at klare eller kompensere for ændringer, der opstår gennem aldring eller en form for sygdom. Læs mere om begrebet kognitiv reserve hos www.alzheimersverige.se.

WHO tæller lav uddannelsesniveau (mindre kognitiv reserve) som en af 12 undgåelige risikofaktorer for udvikling af demens. De kan påvirkes gennem livsstilsændringer og træning. Læs mere om undgåelige risikofaktorer for udvikling af demens hos www.hjarnfonden.se.

Bliv hjemme længere – øget livskvalitet 

At lave uvante bevægelser i kombination med kognitive opgaver og udfordringer for sanserne, giver træningseffekt på balance, motoriske færdigheder og reaktionsevne. Det bidrager blandt andet til at ældre, der trænerer Life Kinetik, mindsker risikoen for fald

Hver øvelse i Life Kinetik indeholder elementer, der træner evnen til at tænke. Som træner varierer du f.eks. navnene på bevægelser. Deltagerne husker navnene udenad og udfører derefter bevægelserne i den rækkefølge og i de kombinationer, du instruerer i.

Det er nemt at tilføje alternative navne og symboler for at variere sværhedsgraden. Ved hjælp af syn, hørelse og følesans skal deltagerne fortolke oplysningerne og derefter udføre det, du vil have dem til at gøre. Arbejdshukommelsen får meget at holde styr på, og når det bliver svært, kommer latteren som en befriende reaktion.

Seniortræning i gruppe. Barleben OrtsTV, 22.11.2017. Norsk text

Som hjernetræner kan du være med til at sikre, at flere ældre får mulighed for at bo hjemme længere. Det skyldes, at træningen forbedrer balance, hukommelse og kognitive evner. Forbedringer, der giver øget selvtillid og livskvalitet, ved at flere klarer sig godt i hverdagen.

Er du interesseret i at læse om aldersvenlige byer? Se om din by eller region er medlem af WHO’s globale netværk af aldersvenlige byer ved at følge linket. (link)

Evidens

Life Kinetik kombinerer på bevægelser, kognitive opgaver og perception (visuel, auditiv og somatosensorisk opfattelse) i en komplet træningsmetode. Træningsmetoden er standardiseret og varemærkebeskyttet. Den er udviklet i Tyskland og fik gennembrud i 2008.

Life Kinetik er baseret på moderne hjerneforskning og er blevet evalueret på flere videnskabelige institutioner. Resultaterne er publiceret i en række videnskabelige artikler, som du kan læse mere om her (link).

Life Kinetik in 90 seconds.

Hvor kan man træne Life Kinetik?

Træningsmetoden stiller få krav til de fysiske rammer. Det er muligt at træne Life Kinetik både indendørs og udendørs. Vi anbefaler dog et afspærret område uden distraherende elementer (f.eks. lyd).

Ældre træner Life Kinetik ude

Som Life Kinetik-træner vælger du øvelser der kan udføres i de fysiske rammer, du har til rådighed.

Uddanne dig til hjernetræner til ældre!

Velkommen til at uddanne dig til Life Kinetik-træner.

Du kan læse mere om grunduddannelsen og tilmelde dig her »

Arbejder du i en kommune og ønsker at uddanne flere på samme tid? Kontakt os for en lokal uddannelse. I dialog med dig tilpasser vi uddannelsen til dine behov.

Send en e-mail til martin.gertz@lifekinetik.dk eller brug formularen Forespørgsel, så kontakter vi dig.

Vi uddanner jævnligt flere steder i Sverige, Norge og Danmark.

Grundlægger Horst Lutz præsenterer Life Kinetik

Læs mere om Life Kinetik for: