fbpx

Forskning

Forskning dokumenterer effekten af Life Kinetik-træning

Flere videnskabelige institutioner har undersøgt virkningerne af Life Kinetik, og her er et udvalg af de publicerede værker:

Styrket konnektivitet mellem forskellige områder af hjernen, Universitetet i Heidelberg

Department of Neuroimaging, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, kunne i en undersøgelse 2014 ledet af prof. Dr. Gabriele Ende, ved hjælp af MR-billeder (MR-scanning) utvetydigt demonstrere, at Life Kinetik-træning forbedrer konnektiviteten mellem forskellige områder af hjernen.

21 af 32 sunde voksne personer gennemførte over 13 uger 11 eller flere Life Kinetik træningssessioner på 60 minutter.

Det kunne derefter påvises, styrket forbindelse mellem hjerneområderne ansvarlige for behandling af visuel information og dem, der forbereder og udfører bevægelser (figur c). Forbindelsen mellem frontal-øjenområdet og den visuelle cortex blev også forbedret (billede f, violet). Desuden styrkede sig forbindelsen mellem hjerneområder ansvarlige for auditiv perceptuelle og motorisk kapacitet (billeder d og e).

Strengthened connectivity after Life Kinetik training

Derudover kunne en vækst påvises i konnektiviteten mellem områder involveret i udførelse af kognitive opgaver som planlægning, udførelse og styring af bevægelser og områder involveret i behandling af hukommelse og fejlhåndtering (billeder b og f). Det viste sig også, at Life Kinetik-træningen førte til en betydelig vækst i konnektiviteten mellem områder ansvarlige for visuel-motorisk koordinering (billede a, rød og cyan). Det betyder, at plastiske ændringer i områder med ansvar for motoriske færdigheder er blevet påvist.

Med denne undersøgelse er det således blevet påvist, at Life Kinetik-træning har styrket konnektiviteten mellem flere hjerneområder.

Det kunne påvises, at indre konnektivitet er en indikator for effektivitet, og at den korrelerer positivt med kognitiv evne og intelligens.

Abstract: This study investigated the impact of “Life Kinetik” training on brain plasticity in terms of an increased functional connectivity during resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI). The training is an integrated multimodal training that combines motor and cognitive aspects and challenges the brain by introducing new and unfamiliar coordinative tasks. Twentyone subjects completed at least 11 one-hour-per-week “Life Kinetik” training sessions in 13 weeks as well as before and after rsfMRI scans. Additionally, 11 control subjects with 2 rs-fMRI scans were included. The CONN toolbox was used to conduct several seed-to-voxel analyses. We searched for functional connectivity increases between brain regions expected to be involved in the exercises. Connections to brain regions representing parts of the default mode network, such asmedial frontal cortex and posterior cingulate cortex, did not change. Significant connectivity alterations occurred between the visual cortex and parts of the superior parietal area (BA7). Premotor area and cingulate gyrus were also affected. We can conclude that the constant challenge of unfamiliar combinations of coordination tasks, combined with visual perception and working memory demands, seems to induce brain plasticity expressed in enhanced connectivity strength of brain regions due to coactivation.

Demirakca, T., Cardinale, V., Dehn, S., Ruf, M. & Ende, G. (2016). The exercising brain: Changes in functional connectivity induced by an integrated multimodal cognitive and whole-body coordination training. Neural Plast. 2016: 8240894.

Øget mental rotationsevne hos grundskoleelever, Universitetet i Regensburg

På Institut for Sportsvidenskab, Universitetet i Regensburg, undersøgte Stefanie Pietsch, Caroline Böttcher og Petra Jansen effekten af ​​Life Kinetik-træning på grundskolebørns mentale rotationsevne ved hjælp af kognitive og motoriske koordinerende opgaver.

Undersøgelsen omfattede 44 børn i grundskolealderen. Den eksperimentelle gruppe trænede Life Kinetik to gange om ugen i 5 uger, mens kontrolgruppen deltog i normal planlagt fysisk aktivitet i samme omfang og i samme tidsperiode.

Begge grupper udførte en mental rotationsopgave før og efter træningsperioden.

Den eksperimentelle gruppe viste en signifikant stigning i mental rotationsevne sammenlignet med kontrolgruppen.

Abstract: The long-term physical activity in specific sport activities can change the quality of mental rotation performance. This study investigates the influence of Life Kinetik—a motion program with tasks of cognition and motor coordination—on mental rotation performance of 44 primary school–aged children. While the experimental group received Life Kinetik lessons twice a week for 5 weeks, the control group took part in regular physical education classes for the same period of time. Both groups performed a mental rotation task before and after the intervention. The experimental group showed a significant increase in mental rotation ability than the control group.

Pietsch S., Böttcher C., Jansen P. (2017). Cognitive Motor Coordination Training Improves Mental Rotation Performance in Primary School‐Aged Children. Mind Brain and Education. October 2017. Wiley Online library: https://doi.org/10.1111/mbe.12154

Opmærksomhedevne ved svære indlæringsvanskeligheder, Universitetet i Köln

Department of Special education & Rehabilitation ved Universitetet i Köln, Prof. Dr. Matthias Grünke, undersøgte om opmærksomhed og flydende intelligens hos piger og drenge med alvorlige indlæringsvanskeligheder kan påvirkes positivt ved hjælp af systematisk motorisk træning.

De undersøgte en gruppe på 35 elever i alderen 9 til 12 med alvorlige indlæringsvanskeligheder, og om deres opmærksomhed og flydende intelligens kunne øges gennem Life Kinetik-træning (flydende intelligens er evnen til at løse nye problemer og tilpasse sig nye situationer).

Ved hjælp af opmærksomhedstest af Brickenkamp kunne det med stor sikkerhed bevises, at opmærksomhedsværdierne fra deltagerne i Life Kinetik gruppen øgedes med 6 % mens kontrolgruppens værdier forværredes.

Begge grupper udførte i 5 uger, tre gange om ugen en 25 minutters træning bestående af for den eksperimentelle gruppe Life Kinetik-træning og kontrolgruppen uspecificeret sport i form af bevægelse / spil.

Særligt bemærkelsesværdige resultater blev målt ved en taleforbindelsestest af Oswald og Roth: Det bevises med en effektstyrke på 0,69 at Life Kinetik kan øge intelligens data med 12,2%. Dette var mere end 3 gange højere end i sportsgruppen. Efter bare 5 ugers måling af intelligens data i Life Kinetik gruppen, var gennemsnittet 87, hvilket er inden for normalområdet. Med 78 havde de tidligere været lang under gennemsnittet. Forskningsholdet var forbløffet over den meget høje effektstyrke.

Prof. Dr. Matthias Grünke: -”Så høje værdier er usædvanlige i forbindelse med træning af opmærksomhed eller flydende intelligens og observeres normalt ikke.”

Abstract: The effects of Life Kinetik training on the attention ability and fluid intelligence of children with severe learning problems. A number of studies have shown that coordination abilities are associated with cognitive performance skills in children. The purpose of our study was to investigate the question whether attention and fluid intelligence of girls and boys with severe learning problems can be positively influenced by a systematic motor training. Based on a randomized control group design, 19 special needs students received a special coordination training (Life Kinetik), while 15 control children participated in unspecific activity games. The experimental group showed a significant advantage over the alternative training group. The relevance of these findings is discussed in light of emerging research questions.

Grünke, M. (2011). Die Effekte des Life Kinetik®-Trainings auf die Aufmerksamkeits- und die Fluide Intelligenzleistung von Kindern mit gravierenden Lernproblemen. Heilpädagogische Forschung, Band 37, Heft 1, 2-12.

Interessante studier og arbejden

Flere institutioner og skoler har undersøgt virkningerne af Life Kinetik, og her er et udvalg af disse studier og værker (upublicerede, men delvist tilgængelige):

Forbedret korttidshukommelse hos mennesker med demens, Carolin Wegmann, Ungdom Forsker

Carolin Wegmann gennemførte som et bidrag til den regionale konkurrence Ungdom Forsker Münster Hiltrup 2018 en “Undersøgelse af ændringen i hukommelsesevne i korttidshukommelse hos mennesker med en degenerativ form for demens, gennem en målrettet kombination af kognitive og koordinerende opgaver”.

Hun undersøgte, om korttidshukommelsen for seniorer, der lider af en degenerativ form for demens, kan forbedres gennem en målrettet kombination af koordinerende og kognitive opgaver.

Den eksperimentelle gruppe og kontrolgruppen bestod hver af 5 seniorer, hvis degenerative sygdom allerede havde ført til mild demens. I løbet af en 4-ugers periode gennemførte hun to 30-minutters træningsprogrammer om ugen med den eksperimentelle gruppe.

For- og eftertesten blev udført med en egen udviklet Tal-/Symboltest, der kun måler hukommelseskapaciteten på korttidshukommelsen.

Resultaterne viste, at den eksperimentelle gruppe forbedrede sig med 34% i Symboltesten og 10% i Taltesten. Hukommelsesevnen i kontrolgruppen faldt derimod med -9% i Symboltesten og -22,7% i Taltesten. Samlet set forbedrede sig den eksperimentelle gruppen med 22%, mens kontrolgruppen faldt med 15,8%.

Carolin Wegmann konkluderer, at testresultaterne indikerer, at øvelserne gjorde, hvad hun teoretisk antog, men samtidig er det klart, at 10 personer er meget få deltagere, hvor en varierende daglig form også kan bidrage til at fordreje testresultaterne. Hendes forslag til yderligere studier inkluderer øgning af antallet af deltagere i studiet og forlængelse af træningsperioden.

Undersøgelsen er tilgængelig på svensk oversættelse efter anmodning.

Life Kinetik som en træningsmetode til at øge politiets koncentrations- og ydeevne, Politiskolen i Baden-Württemberg

Under sin bachelorafhandling i 2017 undersøgte politichef Daniel Markus ved Politiskolen i Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, om Life Kinetik som en træningsmetode kunne øge politiets koncentrations- og ydeevne.

Den eksperimentelle gruppe og kontrolgruppen bestod hver af 12 mandlige politistuderende. Gennemsnitsalderen på tidspunktet for eftertesten var henholdsvis 24,6 og 26,1 år. Den eksperimentelle gruppe gennemførte otte Life Kinetik træningspas på hver 60 minutter over en periode på 9 uger.

For- og eftertestene var identiske og bestod af en skydetest opdelt i tre runder og en opmærksomheds-belastningstest, der blev udført mellem skyderunderne.

Den eksperimentelle gruppe forbedrede sig i posttesten i alle analyserede områder og mere end kontrolgruppen. De afsluttede skydetesten i posttesten på kortere tid og reducerede samtidig deres fejlprocent. Den eksperimentelle gruppe udførte også opmærksomheds-belastningstesten mange gange bedre i eftertesten end i fortesten.

Derudover resulterede træningen i at forsøgspersonerne var i stand til at skifte meget hurtigere fra en opgave (skydetesten) til den næste opgave (opmærksomhed-belastningstesten) og tilbage.

Daniel Markus konkluderer, at det er Life Kinetik-træningen, der har ført til, at forsøgspersonerne har opnået en forbedring i beslutningshastighed og beslutningskvalitet såvel som i opfattelse og handlingshastighed.

Bachelorarbejdet er meget grundigt dokumenteret og især interessant for uddannelsesenheder i politiet og militæret. Arbejdet er tilgængeligt i svensk oversættelse efter anmodning.

Kognitiv evne hos grundskoleelever, Universitetet i Augsburg

Christian Haas ved Augsburg Universitet, gennemførte med 20 ud af 42 elever i alderen 9 til 10, en tre ugers træningsperiode med 11 Life Kinetik træningspas mellem 15 og 45 minutter (Haas, 2011).

Han testede effekten af, hvordan Life Kinetik-træning påvirkede kognitiv evne baseret på to matematiske standardtest (Bayern 2005 og 2006). Det viste sig, at Life Kinetik-gruppen forbedrede sig med 44,7% og dermed næsten tre gange mere end kontrolgruppen (15,3%).

I underafsnittene “Brug af matematiske færdigheder og evner i komplekse sammenhænge” og “Kombination af aktiviteter og processer” opnåede Life Kinetik-gruppen et resultat langt over gennemsnittet.

Særligt bemærkelsesværdigt er at i førtesten havde begge grupper været langt under gennemsnittet ift. Bayern gennemsnit (-17,8% respektive -19,4%), men i eftertesten var Life Kinetik gruppen klart bedre end gennemsnittet (9,8%), mens kontrolgruppens resultat stadig var under gennemsnittet (-13,8%).

Balance og koordinering, Universität der Bundeswehr i München-Neubiberg

Universität der Bundeswehr i München-Neubiberg kontrollerede under ledelse af Prof. Dr Günther Penka ved hjælp af standardiserede måleprocedurer (TDS-system och Posturomed) effekterne af Life Kinetik træning på balanceevne og øje-hånd og øje-fod koordination af 30 testpersoner primært idrætsstuderende (Penka 2009).

Det viste sig, at forsøgspersonerne forbedrede deres balanceevne i stående stilling med et gennemsnit på 145%. De forbedrede deres evne til at koordinere øje-hånd og øje-fod med mellem 8,4% og 11,3%. Forbedringen var tydeligere med mere komplekse opgaver.

Udskillelse af cortisol og reduktion af fejlprocent hos unge golfspillere

I et pilotprojekt undersøgte professor Dr. Wienecke og hans team ved Saluto – Kompetenzzentrum für Gesundheit und Fitness, Halle / Tyskland, effekten af ​​Life Kinetik-træning hos 14 unge golfspillere i alderen 12-17 i stressede situationer (Wienecke, 2010).

Resultatet er etableret ved hjælp af cortisol målinger og især for denne udviklede ”Flussstein” testprocedure. Selvom antallet af forsøgspersoner ikke var tilstrækkeligt stort for at opfylde de videnskabelige kriterier, er resultaterne fra Prof. Dr. Wienecke og hans team meget interessante.

Han kunne vise at faldet i fejlprocent efter en 3 måneders periode med Life Kinetik træning 60 minutter en` gang i ugen, var mere en dobbelt så højt som faldet fra sammenligningsgruppen (51,75% sammenlignet med 23,75%).

Cortisol koefficienterne måltes på 2 turneringsdage før og efter Life Kinetik-træningen og i begyndelsen, under og i slutningen af turneringen. Ved denne lejlighed blev det konstateret, at cortisol tallene kan falde under konkurrence med op til 39%.

Håndboldspillers spiltaktiske kapacitet, tyska Sportuniversitetet i Köln

Pascal Gras, idrætsstuderende ved det tyske sportsuniversitet i Köln, udforskede inden for rammen af sit diplomarbejde om Life Kinetik træning kunne forbedre håndboldspillerers spiltaktiske kapacitet (Gras 2011).

Ud af 14 håndboldspillere fra den tredje bedste række som var udvalgt specifikt i forhold til deres position som par, trænede 7 af spillerne (en af hvert par) Life Kinetik en time to gange om ugen i en periode på 6 uger.

Med hjælp fra en video test og interaktivt stemmesystem nåede han frem til at Life Kinetik gruppen forbedrede deres beslutningskvalitet betydelig (med 4,8% og med præcis dobbelt så meget som kontrolgruppen). Specielt i beslutningshastighed forbedredes spillerne fra Life Kinetik gruppen sig kraftigt (med 31,4% og med næsten 3 gange så meget som kontrolgruppen).

Motoriske og kognitive evner hos børn

I et andet studie undersøgte den lærerstuderende Florian Feltes i 2011 inden for rammerne af sin anden statseksamen ved ”Center for skolans praktiska lärarutbildning” i Vettweiss effekterne af Life Kinetik på motoriske og kognitive evner hos børn i alderen 11-12 år ved hjælp af en kropskoordinationstest.

Her testede han tilpasning, kobling, rytme, balance og forandringsevne i koordinative områder såvel som de primære kognitive faktorer, rumopfattelsesevne, aritmetiske-matematiske evner, hukommelsesevne, evnen til at tænke logisk, verbale evner og evnen til fuldt ud at forstå og fortolke verbale forhold.

27 ud af 53 børn gennemførte i 4 uger hver dag i 5 minutter et Life Kinetik træningsprogram.

Det viste sig på den ene side at den kognitive evne, der var justeret for gentagelseseffekten (1,1%) forøgedes væsentligt med 15,3% og på den anden side den motoriske ydeevne også justeret for gentagelseseffekten (1,8%) der steg betydeligt med 16,6%. Meget bemærkelsesværdigt er stigningen af evnen til at kunne koncentrere sig, som forbedredes med 77,1%.

Florian Feltes: -Navnligt de svage elever havde gavn af Life Kinetik forløbet.

Jürgen Klopp om Life Kinetik og forskning

Naturligvis vil videnskaben blive ved med at udforske effekterne af Life Kinetik. Disse beviser er vigtige og nødvendige, men ikke for alle:

Når jeg (Horst Lutz) havde min første samtale med Jürgen Klopp (2008), da han var cheftræner for Borussia Dortmund, fandtes der ingen videnskabelige resultater. Da jeg informerede ham om dette svarede han efterfølgende:

”Jeg behøver ikke se dem! Når jeg ser dette koncept og de udemærkede metoder er det helt logisk at dette aldrig kan skade men kun bidrage.

Hvor meget vi får ud af det får vi at se, men det er sikkert: vi kommer til at havde det uhørt sjovt og bare dette er allerede godt!

Jürgen Klopp

Træner Liverpool FC

Læs mere om Life Kinetik for:

Sundhed, velvære & livskvalitet
Ældre
Idræt og sport
Skole

For yderligere læsning se: