Forskning

Forskning

Grundlaget for Life Kinetik blev lagt da Diplom Idrættstrænere Horst Lutz under sine videre studier i 2004 fandt ut at:

  • hurtige skift mellem uvante bevægelser gav ham store problemer, men
  • at øget koncentration og træning med specielle øvelser svarende til den nu klassiske Life Kinetik® “Parallelbold” gav hurtigt positive resultater. Han spurgte sig selv spørgsmålet:

“Hvorfor er det så, hvad sker der i min hjerne på grund af træningen, og hvad er konsekvenserne af forbedringen i mit liv?”

Horst Lutz

Diplom Idrættstræner, grundlægger av Life Kinetik

Forskning inden for læring og neurologi

Søgen efter svar førte Horst til forskning og videnskabelige arbejden inden for læring og neurologi.

Det blev hurtigt klart for ham, at læring er sket ved en omorganisering af netværk af hjerneceller, ved at skabe nye forbindelser (synaptiske netværk) og endog ved inddragelse af nye hjerneceller (neurogenese).

Parallellboll, Life Kinetik® (2007)
Parallelbold, Life Kinetik® (2007)

Denne evne, som neurologer kalder synaptisk plasticitet (f.eks. Bear, Connors, Paradiso 2006), også hjernens plastiske kapacitet, fremmes, når hjernen udsættes for nye og stærke indtryk.

Træningsmetoden Life Kinetik®

I Life Kinetik kombinerer vi kognitiv træning, koordineringsøvelser og træning af det visuelle system.

Øvelsernes vanskelighed øges gradvist, selv før automatiseringen opstår, ved at introducere en opgaveændring eller en opgavesøgning da 5 til 6 ud af 10 forsøg mestres.

Med den stigende kompleksitet producerer vi en kontinuerlig strøm af nye og stærke indtryk, der effektivt stimulerer hjernens læringsproces.

Øvelserne er designet på en sådan måde, at de er sjove at udføre.

Ved hjælp af vores udviklede metodologi, der er baseret på træningskomplekser, hvor et træningskompleks er baseret på en anden, er det muligt for os at give hjernen nye udfordringer gennem hele livscyklusen.

Forskningen forklarer effekten og styrken af Life Kinetik®

Forskningen hjælper os med at forklare effekten og styrken af Life Kinetik-træningen, og hvordan det kommer til at:

  • Life Kinetik® stimulerer neurale uddannelsesprocesser,
  • hjælper med at integrere nye hjerneceller,
  • forsinker demens symptomer,
  • forbedrer koncentrationsevne og det visuelle system.

Over tid har flere videnskabelige institutioner undersøgt effekterne af Life Kinetik® og længere nede på siden henviser vi til et udvalg af de udførte værker.

Dopamin utskillelse og synaptisk plasticitet

De seneste neuro-videnskabelige undersøgelser henviser til at dopamin udskillelse fremmer processer af synaptisk plasticitet og kan stimulere motoriske udviklingsprocesser (Beck og Beckman 2009a). I sådanne tilfælde virker det nye i en bevægelsesopgave (Beck 2005) og uventede nye bevægelser (Beck og Beckman 2009a) spille en central rolle. Ved at lære nye bevægelsesopgaver, starter strukturelle forandringer i hjernen.

For at effektivt fremprovokere kontinuerlige neurologiske udviklingsprocesser bør man stræbe efter nye og uprøvede bevægelsesopgaver, hvor en opgaveændring skal finde sted, så snart en rutine er etableret i en øvelse.

Det er på denne baggrund, at vi har udviklet mere end 2000 Life Kinetik® øvelser med millioner af variationer.

Nye hjerneceller opbygges og integreres

Singer(1999) og Beck (2008) kunne bevise at individuelle hjerneceller kan integreres i mange forskellige opgaver. Nye bevægelsesopgaver som kræver tilkobling af neuronpopulationer, som ikke har fungeret sammen endnu, øget sandsynligheden for neurale udviklingsprocesser.

Vi ved også siden 1998 gennem undersøgelser af neurobiologer i USA (Kemperman, 1997) og Sverige (Eriksson, 1998), at nye hjerneceller skabes i den menneskelige hjerne gennem hele livet.

Dette havde man haft mistanke om i lang tid. I 1990 havde Elizabeth Gould ved New Yorker Rockefeller university vist dette gennem forsøg med rotter. Nyere undersøgelser af den amerikanske forsker Tracey J. Shores beviste at rotter dagligt udvikler mellem 5000-10.000 nye hjerneceller, som forbliver der i 2 uger efter en modning på 7 dager. Hvis de ikke i denne tid integreres ved hjælp af nye komplekse arbejdsopgaver dør de.

Det er interessent at fysisk aktivitet som idræt øger antallet af nyskabte celler, og sandsynligheden for at de bevares stiger jo mere udfordrende aktiviteten er (Spektrum av vetenskapen, 8/2010).

Modvirke aldringsprocessen i hjernen

Dette bevis kan endnu ikke gennemføres på mennesker med hjælp fra de tekniske muligheder som findes i dag, uden at gå på kompromis med deres helbred. Ikke destro mindre mistænker Shores, at det i det mindste er muligt at udjævne den omfattende reduktion af hjerneceller, som forårsages af alzheimers sygdom gennem regelmæssige udvalgte udviklingsøvelser.

Forhindringsbane med kognitive opgaver

Allerede i 1998 kunne professor Dr. Oswald på Erlanger universitetet inden for rammerne af SimA undersøgelsen (selvstændighed i høj levealder) vise, at deltagere i et blandet hukommelses og psykomotorisk forløb, ikke bare forbedre sin helbredsstatus og kognitive status, men også mindsker deres demens symptomer permanent.

”En kombination af hukommelses og bevægelsestræning modvirker aldringsprocessen i hjernen, forbedre hukommelsen, fremmer selvstændighed og mindsker og forsinker demens symptomer.”

Prof. Dr. Oswald, 2007

Universitetet i Bern har i 2006 også testet effekten af fysisk bevægelses indflydelse på den mentale tilstand. De havde størst succes med et forløb hvor man skal udføre en uvant bevægelse med høj koncentration (Rey, 2006).

Ud over den fysiske kapacitet spiller opfattelsesevne og den visuelle perception en stor rolle.

Visuell opfattelse

85 % av människans uppfattningsför85% af menneskets opfattelsesevne kommer fra visuel perception (Fish, 2000). Det er derfor vigtigt at denne grundlæggende evne fungere så optimalt som muligt.

Dette betyder dog ikke at det er muligt at træne kendte synsforstyrrelser som nær- og langsynethed, men det betyder et forbedret samspil mellem øjenmuskulaturen, brydningsmediet og synscentret i hjernen.

Stabile rolige øjenbevægelser, fokusering og bestemmelse af mål, synsfelt, samsyn og bedømmelse af afstand. Dette er grundlæggende evner som kun findes hos ganske få personer som har et optimalt visuelt system.

Den visuelle perception har bemærkelsesværdig effekt på vores hverdag: WC Mabels fra NorthEastern State university i Oklahoma kunne i 2003 bevise at et velfungerende visuelt system har meget større indflydelse på gode kognitive evner end andre faktorer som f.eks social eller økonomisk status eller race (Optometri 1/2003).

Livingstone et al viser i sin studie 1991 at over 75% af børn med læsevanskeligheder har visuelle anomalier, som medfører at de bearbejder visuelle informationer langsommere (Livingstone 1991).

En masse bekymringer, som mennesker står overfor i hverdagen, f.eks:

Hovedpine, svigende øjne eller koncentrationsproblemer, dobbeltsyn, træthed ved skærmarbejde, læseproblemer eller koncentrationssvigt,

kan delvis og permanent forbedres ved visuel træning (Helstrup/Haghfelt, 1998).

Yderligere undersøgelser (Hennessy, 1984, av Simon/Grisham, 1987, Succhoff/Petito, 1986) bekræfter effektiviteten af visuel optometri træning.

Uddannelsen til Life Kinetik-træner indeholder en visuel optometri træning, der er udviklet i samarbejde med optiker Siegmund Scigalla fra München.

Styrket konnektivitet mellem forskellige områder af hjernen

Central Institute of Mental Health i Mannheim, kunne i en undersøgelse i 2014, ledet af prof. Dr. Gabriele Ende, ved hjælp af MRT-billeder (magnetisk resonansbilleddannelse)

utvetydigt demonstrere, at Life Kinetik forbedrer konnektiviteten mellem forskellige områder af hjernen.

Undersøgelsen blev offentliggjort i 2016. Demirakca T, Cardinale V, Dehn S, Ruf M, Ende G. (2016): The exercising brain: changes in functional connectivity induced by an integrated multimodal cognitive and whole-body coordination training. Neural Plast. 2016:8240894 Free access.

21 af 32 sunde voksne personer gennemførte over 13 uger 11 eller flere Life Kinetik træningssessioner på 60 minutter.

Det kunne derefter påvises, styrket forbindelse mellem hjerneområderne ansvarlige for behandling af visuel information og dem, der forbereder og udfører bevægelser (figur c). Forbindelsen mellem frontal-øjenområdet og den visuelle cortex blev også forbedret (billede f, violet). Desuden styrkede sig forbindelsen mellem hjerneområder ansvarlige for auditiv perceptuelle og motorisk kapacitet (billeder d og e).

Stärkt-konnektivitet

Derudover kunne en vækst påvises i konnektiviteten mellem områder involveret i udførelse af kognitive opgaver som planlægning, udførelse og styring af bevægelser og områder involveret i behandling af hukommelse og fejlhåndtering (billeder b og f). Det viste sig også, at Life Kinetik-træningen førte til en betydelig vækst i konnektiviteten mellem områder ansvarlige for visuel-motorisk koordinering (billede a, rød og cyan). Det betyder, at plastiske ændringer i områder med ansvar for motoriske færdigheder er blevet påvist.

Med denne undersøgelse er det således blevet påvist, at Life Kinetik-træning har styrket konnektiviteten mellem flere hjerneområder.

Det kunne påvises, at indre konnektivitet er en indikator for effektivitet, og at den korrelerer positivt med kognitiv evne og intelligens.

Balance og koordinering, Universität der Bundeswehr i München-Neubiberg

Universität der Bundeswehr i München-Neubiberg kontrollerede under ledelse af Prof. Dr Günther Penka ved hjælp af standardiserede måleprocedurer (TDS-system och Posturomed) effekterne af Life Kinetik træning på balanceevne og øje-hånd og øje-ben koordination af 30 testpersoner primært idrætsstuderende (Penka 2009).

Resultatet er etableret ved hjælp af cortisol målinger og især for denne udviklede ”Flussstein” testprocedure. Selvom antallet af forsøgspersoner ikke var tilstrækkeligt stort for at opfylde de videnskabelige kriterier, er resultaterne fra Prof. Dr Wienecke og hans team meget interessante. Han kunne vise at:

faldet i fejlprocent efter en 3 måneders periode med Life Kinetik træning 60 minutter en` gang i ugen, var mere en dobbelt så højt som faldet fra sammenligningsgruppen (51,75% sammenlignet med 23,75%).

Cortisol koefficienterne måltes på 2 turneringsdage før og efter Life Kinetik træningen og i begyndelsen under og i slutningen af turneringen. Ved denne lejlighed blev det konstateret, at cortisol tallene kan falde under konkurrence med op til 39%.

Opmærksomhedevne ved svære indlæringsvanskeligheder, Universitetet i Köln

Universitetet i Köln kontrollerede under ledelse af Prof. Dr Matthias Grünke 35 elever mellem 9-12 år med svære indlæringsvanskeligheder ift om deres opmærksomhedsevne og ”Fluid intelligence” kan øges gennem Life Kinetik (Grûnke 2011). ”Fluid intelligence” er evnen til at løse nye problemer og evnen til at tilpasse sig nye situationer.

Ved hjælp af opmærksomhedstest af Brickenkamp kunne det med stor sikkerhed bevises, at opmærksomhedsværdierne fra deltagerne i Life Kinetik gruppen øgedes med 6 % mens kontrolgruppens værdier forværredes.

Sikkerheden i denne forbedring forklares med en fantastisk effektstyrke på 0,52. Begge grupper gennemførte i løbet af 5 uger 3x ugentlig et 25 minutters træningspas bestående af Life Kinetik for interventionsgruppen og uspecificeret idræt i form af bevægelse og småspil for kontrolgruppen.

Særligt bemærkelsesværdige resultater blev målt ved en taleforbindelsestest af Oswald og Roth: Det bevises med en effektstyrke på 0,69 at Life Kinetik kan øge intelligens data med 12,2%. Dette var mere end 3 gange højere end i sportsgruppen. Efter bare 5 ugers måling af intelligens data i Life Kinetik gruppen, var gennemsnittet 87, hvilket er inden for normalområdet. Med 78 havde de tidligere været lang under gennemsnittet. Forskningsholdet var forbløffet over den meget høje effektstyrke.

”Så høje værdier er usædvanlige i forbindelse med træning af opmærksomhed eller ”fluid intelligence” og observeres normalt ikke.”

Prof. Dr Matthias Grünke

Kognitive evner, elever mellem 9 og 10 år, Universitetet i Augsburg

Christian Haas ved Augsburg Universitet, gennemførte med 20 ud af 42 elever i alderen 9 til 10, en tre ugers træningsperiode med 11 Life Kinetik træningssessioner mellem 15 og 45 minutter (Haas, 2011).

Han testede effekten af hvordan Life Kinetik træning påvirkede den kognitive evne på baggrund af 2 matematiske standardtest (Bayern) fra årene 2005 og 2006.

Det viste sig at Life Kinetik gruppen forbedrede sig med 44,74% og dermed næsten 3 gange mere end kontrolgruppen (15,28%). Særligt når det gjaldt anvendelse af matematiske færdigheder og evner i komplekse sammenhænge og kombination af operationer og processer, opnåede Life Kinetik gruppen et resultat langt over gennemsnittet, som også viste sig at være yderst vigtigt.

Særligt bemærkelsesværdigt er at i førtesten havde begge grupper været langt under gennemsnittet ift. Bayern gennemsnit (-17,8% respektive -19,4%), men i eftertesten var Life Kinetik gruppen klart bedre end gennemsnittet (9,8%), mens kontrolgruppens resultat stadig var under gennemsnittet (-13,8%).

Håndboldspillers spiltaktiske kapacitet, tyska Sportuniversitetet i Köln

Pascal Gras, idrætsstuderende ved det tyske sportsuniversitet i Köln, udforskede inden for rammen af sit diplomarbejde om Life Kinetik træning kunne forbedre håndboldspillers spiltaktiske kapacitet (Gras 2011).

Ud af 14 håndboldspillere fra den tredje bedste række som var udvalgt specifikt i forhold til deres position som par, trænede 7 af spillerne (en af hvert par) Life Kinetik en time to gange om ugen i en periode på 6 uger.

Med hjælp fra en video test og interaktivt stemmesystem nåede han frem til at Life Kinetik gruppen forbedrede deres beslutningskvalitet betydelig (med 4,76% og med præcis dobbelt så meget som kontrolgruppen). Specielt i beslutningshastighed forbedredes spillerne fra Life Kinetik gruppen sig kraftigt (med 31,39% og med næsten 3 gange så meget som kontrolgruppen).

Motoriske og kognitive evner hos børn

I et andet studie undersøgte den lærerstuderende Florian Feltes i 2011 inden for rammerne af sin anden statseksamen ved ”centrum för skolans praktiska lärarutbildning” i Vettweiss effekterne af Life Kinetik på motoriske og kognitive evner hos børn i alderen 11-12 år ved hjælp af en kropskoordinationstest.

Ved dette tilfælde testede han tilpasning, kobling, rytme, balance og forandringsevne i koordinative områder såvel som de primære kognitive faktorer, rumopfattelsesevne, aritmetiske-matematiske evner, hukommelsesevne, evnen til at tænke logisk, verbale evner og evnen til fuldt ud at forstå og fortolke verbale forhold.

27 ud af 53 børn gennemførte i 4 uger hver dag i 5 minutter et Life Kinetik træningsprogram.

Det viste sig på den ene side at den kognitive evne, der var justeret for gentagelseseffekten (1,10%) forøgedes væsentligt med 15,30% og på den anden side den motoriske ydeevne også justeret for gentagelseseffekten (1,84%) der steg betydeligt med 16,56%. Meget bemærkelsesværdigt er stigningen af evnen til at kunne koncentrere sig som forbedredes med 77,1%.

Navnligt de svage elever havde gavn af Life Kinetik forløbet.

Florian Feltes, 2011

En hel del mindre undersøgelser f.eks forskningsresultater og feltstudier beviser at Life Kinetik har en positiv effekt. I øjeblikket bliver der arbejdet med noget lignende på forskellige universiteter som eksempelvis effekten på kontorarbejde eller manuel produktion men også hvordan Life Kinetik kan virke demens forebyggende.

Naturligvis vil videnskaben blive ved med at udforske effekterne af Life Kinetik. Disse beviser er vigtige og nødvendige, men ikke for alle:

Når jeg havde min første samtale med Jürgen Klopp, da cheftræner for Borussia Dortmund, fandtes der ingen videnskabelige resultater. Da jeg informerede ham om dette svarede han efterfølgende:

”Jeg behøver ikke se dem! Når jeg ser dette koncept og de udemærkede metoder er det helt logisk at dette aldrig kan skade men kun bidrage.

Hvor meget vi får ud af det får vi at se, men det er sikkert: vi kommer til at havde det uhørt sjovt og bare dette er allerede godt.

Jürgen Klopp

Træner Liverpool FC

For yderligere læsning se: