fbpx

Hjernetræner i skolen

Hjernetræner i skolen

Life Kinetik er bevægelsesbaseret hjernetræning, der supplerer skolens pædagogiske arbejde. Uddannelsen til hjernetræner i skolen er velegnet til dig, der gerne vil have en træningsmetode, der er sjov og samtidig udvikler koncentration, læring og kreativitet hos børn og unge. Du vil lære den grundlæggende struktur i Life Kinetik, og få adgang til en stor mængde træningsmateriale, så du straks kan begynde at træne andre.

Hjernetræner i skolen

Hvem kan blive hjernetræner i skolen?

Alle kan uddanne sig som Life Kinetik-træner. Arbejder du som lærer, pædagog eller ressourcemedarbejder og ønsker du at supplere dit pædagogiske arbejde med en anden læringsaktivitet, der øger læringsresultaterne og kan gøre hverdagen lettere for dine elever?

Life Kinetik er en unik, effektiv og sjov træningsmetode, der vil give både dig og eleverne en masse glæde og gavn. Metoden supplerer dine nuværende kompetencer og giver dig større bredde i din faglige rolle – uanset hvem du arbejder med.

Den grundlæggende uddannelse til licenseret Life Kinetik-træner tager 3 dage. Den indeholder både teori og praksis, og du kan begynde at træne andre umiddelbart efter endt uddannelse.

Individuel træning og træning med hele klassen

Life Kinetik-træning kan udføres med hele klassen eller i mindre grupper. Alle kan træne Life Kinetik, fordi den brede vifte af øvelser og undervisningsmateriale betyder, at træningen altid kan tilpasses elevernes fysiske og kognitive evner. Life Kinetik kan også tilbydes som individuel træning.

Træningsmetoden er bevægelsesbaseret. Det betyder, at nye bevægelser og bevægelseskombinationer indgår som grundlæggende elementer i alle øvelser. Bevægelserne kombineres med kognitive og opfattelsesmæssige opgaver som udfordrer hjernen.

Metoden er standardiseret og giver en klar struktur, hvor træningen er planlagt i perioder for at variere de forskellige træningsområder / dele. Den anbefalede træningsmængde er 60 min/uge og kan udføres som èn lang træning eller opdeles i kortere sessioner (“bevægelsespauser”).

Klasse 5C på Remigianum-skolen i Borken træner Life Kinetik. Norsk tekst

Lav intensitet, sjov og udfordrende

Life Kinetik er lavintensiv træning, der ikke stiller krav til elevernes fysiske form eller forudgående viden. Træningen er sjov og udfordrende, hvilket ofte bringer grin frem under træningen og udskiller lykkehormonet dopamin.

Life Kinetik’s formål er ikke, at du træner for at blive god eller bedre til øvelserne. I Life Kinetik er øvelserne varierede, og sværhedsgraden øges, før eleverne mestrer en øvelse fuldt ud. Det vigtige er ikke at lære en øvelse eller at lykkes. Det vigtige er at forsøge at mestre øvelserne og samtidig have det sjovt. Life Kinetik er ikke nogen konkurrence. Den utraditionelle tilgang til træning kan bidrage til at fremme selvværd og det at turde fejle.

Forskning viser, at udskillelse af dopamin* fremmer synaptisk plasticitet og kan starte motoriske læringsprocesser (Beck F & Beckmann J, 2009).

Effekt af træningen

Vi træner vores hjerner ved at være fysisk aktive og udsætte os selv for nye indtryk og udfordringer. Det er især, når vi lærer nye ting, at hjernen stimuleres til at skabe flere forbindelser mellem vores hjerneceller. Flere forbindelser betyder, at vi kan bruge en større del af hjernens potentiale, og det øger hjernens ydeevne.

Life Kinetik-træning har en effekt på mange forskellige områder. Her er nogle af de positive effekter du kan bidrage til som hjernetræner i skolen:

  • øger kreativitet og forbedrer indlæringsevne
  • lykkeligere elever med øget selvværd
  • forbedrer koncentrationsevne og ydeevne i skolen
  • bedrer læse- og skrivefærdigheder
  • nemmere at forstå og konvertere tekstopgaver til matematiske beregninger
  • udvikler fin og grov motoriske færdigheder samt koordination
  • øger sprogudvikling

Funktionsvariationer

Life Kinetik kan tilpasses elever med forskellige former for funktionelle udfordringer. Næsten alle Life Kinetik øvelser kan udføres både siddende og stående.

I Sverige og Tyskland er Life Kinetik med stor succes blevet brugt til at træne mennesker med f.eks. ADHD, autisme, kognitivt handicap og hjerneskade (link til Funktionsvariationer). Der er registreret forbedringer ift. sprogudvikling, koncentration og hukommelse samt forbedringer i balance, koordinering, fin- og grovmotoriske færdigheder og simultankapacitet.

Videnskabeligt grundlag

Life Kinetik kombinerer bevægelser, kognitive opgaver og perception (visuel, auditiv og somatosensorisk opfattelse) i en komplet træningsmetode. Træningsmetoden er standardiseret og varemærkebeskyttet. Den er udviklet i Tyskland og fik sit gennembrud i 2008.

Life Kinetik er baseret på moderne hjerneforskning og er blevet evalueret på flere videnskabelige institutioner. Resultaterne er publiceret i en række videnskabelige artikler, som du kan læse mere om her (link).

Life Kinetik in 90 seconds

Hvor kan man gennemføre Life Kinetik-træning?

Træningsmetoden stiller få krav til de fysiske rammer. Det er muligt at træne Life Kinetik både indendørs og udendørs. Vi anbefaler dog et afspærret område uden distraherende elementer (f.eks. lyd).

Life Kinetik-træning i skolen
Life Kinetik-træning i gymnastiksal

Klasseværelser, gymnastiksale, gangarealer eller andre “åbne rum” er eksempler på egnede lokaler. Du kan som træner vælge øvelser, der passer til de fysiske forhold, du har.

Uddanne dig til hjernetræner for skolen!

Velkommen til at uddanne dig til Life Kinetik-træner.

Du kan læse mere om grunduddannelsen og tilmelde dig her »

Arbejder du i en kommune og ønsker at uddanne flere på samme tid? Kontakt os for en lokal uddannelse. I dialog med dig tilpasser vi uddannelsen til dine behov.

Send en e-mail til martin.gertz@lifekinetik.dk eller brug formularen Forespørgsel, så kontakter vi dig.

Vi uddanner jævnligt flere steder i Sverige, Norge og Danmark.

Grundlægger Horst Lutz præsenterer Life Kinetik

Læs mere om Life Kinetik for: