fbpx

Hjernetræner i sundhed, fitness og livskvalitet

Hjernetræner i sundhed, fitness og livskvalitet

Life Kinetik er en træningsmetode til bevægelsesbaseret hjernetræning. Uddannelsen til hjernetræner er velegnet til dig, der ønsker at udvide dine kompetencer og tilbyde en effektiv og vellid form for træning i sundhed, fitness og livskvalitet. Du vil lære den grundlæggende struktur af Life Kinetik, og få adgang til en stor mængde velbeskrevet træningsmateriale, så du straks kan begynde at træne andre.

Hjernetræning i fitness

Hvem kan blive hjernetræner sundhed, fitness og livskvalitet?

Alle kan uddanne sig til Life Kinetik-træner. Du kan være en personlig træner, gruppe coach, mental coach, coach, fysioterapeut eller en anden form for terapeut, der møder mennesker, der kan drage fordel af hjernetræning parallelt med motion, behandling eller rehabilitering.

Måske træner du mennesker med særlige behov og ønsker at udvide din nuværende viden og erfaring? Eller måske ønsker du at videre uddanne dig i sundhed og fitness?

Life Kinetik er en unik, effektiv og vellidt træningsmetode, der vil give dig selv og dem, du træner en masse glæde og gavn. Metoden supplerer dine nuværende kompetencer og giver dig større faglig bredde – uanset hvem du arbejder med.

Grundutbildningen till licensierad Life Kinetik-tränare är 3 dagar. Den indeholder både teori og praksis, og du kan begynde at træne umiddelbart efter endt uddannelse.

Individuel træning og holdtræning

Life Kinetik kan tilbydes som både individuel og holdtræning. Alle kan træne Life Kinetik, fordi den brede vifte af øvelser og træningsmaterialer betyder, at træningen altid kan tilpasses deltagernes fysiske og kognitive evner.

Træningsmetoden er bevægelsesbaseret. Det betyder, at nye bevægelser og bevægelseskombinationer indgår som grundlæggende elementer i alle øvelser. Bevægelserne kombineres med kognitive og opfattelsesmæssige opgaver som udfordrer hjernen.

Metoden er standardiseret og giver en klar struktur, hvor træningen er planlagt i perioder for at variere de forskellige træningsområder / dele. Den anbefalede træningsmængde er 60 min/uge og kan udføres som èn lang træning eller opdelt i kortere sessioner.

Træningen kan udføres stående eller siddende og nogle øvelser kan udføres liggende, hvilket gør den velegnet til mennesker på alle funktionsniveauer. Hvis der er meget store forskelle i funktionsevne mellem forskellige deltagere, kan du som træner opdele gruppen. Eller du kan vælge at træne udvalgte mennesker individuelt.

Lav intensitet, sjov og udfordrende

Life Kinetik er lavintensiv træning, der ikke stiller krav til deltagernes fysiske form eller forudgående viden. Træningen er sjov og udfordrende, hvilket bringer latteren frem under træningen og udskiller lykkehormonet dopamin.

Life Kinetik’s formål er ikke, at du træner for at blive god eller bedre til øvelserne. I Life Kinetik er øvelserne varierede og sværhedsgraden øges, før deltagerne mestrer en øvelse fuldt ud. Det vigtige er ikke at lære en øvelse eller at lykkes. Det vigtige er at forsøge at mestre øvelsen og samtidig have det sjovt. Life Kinetik er ikke nogen konkurrence. Den utraditionelle tilgang til træning kan bidrage til at fremme selvværd og at turde fejle.

Forskning viser, at udskillelse af dopamin* fremmer synaptisk plasticitet og kan starte motoriske læringsprocesser (Beck F & Beckmann J, 2009).

Effekt af træningen

Vi træner vores hjerner ved at være fysisk aktive og udsætte os selv for nye indtryk og udfordringer. Det er især, når vi lærer nye ting, at hjernen stimuleres til at skabe flere forbindelser mellem vores hjerneceller. Flere forbindelser betyder, at vi kan bruge en større del af hjernens potentiale, og det øger hjernens ydeevne.

Life Kinetik træning har en effekt på mange forskellige måder. Her er nogle af de positive effekter, du kan bidrage med som hjernetræner i sundhed, fitness og livskvalitet:

  • Reduceret stressniveau og øget modstandskraft overfor udbrændthed
  • Bedre hukommelse (f.eks. arbejdshukommelse)
  • Forbedret opmærksomhed, koncentration og beslutningskompetencer
  • Øget kropsbevidsthed gennem forbedret balance, motoriske færdigheder og akustisk opmærksomhed
  • Demensforebyggelse gennem øget kognitiv reserve*

Kognitiv reserve* (”hjernereserve” eller ”hjernens reservekapacitet”) er et begreb i neuropsykologi, der bruges til at forklare hjernens evne til at klare eller kompensere for ændringer, der opstår gennem aldring eller en form for sygdom. Læs mere om begrebet kognitiv reserve hos www.alzheimersverige.se.

WHO tæller lav uddannelsesniveau (mindre kognitiv reserve) som en af 12 undgåelige risikofaktorer for udvikling af demens. De kan påvirkes gennem livsstilsændringer og træning. Læs mere om undgåelige risikofaktorer for udvikling af demens hos www.hjarnfonden.se.

Supplerer rehabilitering og genoptræning

Life Kinetik træning kan med fordel integreres i forskellige rehabiliteringsprogrammer og fungerer som et supplement til formel træning og behandling i forskellige situationer.

Life Kinetik trænes ikke for at påvirke en fysisk skade eller til behandling af psykiske problemer. Træningen er ikke en “terapi” eller form for behandling, men formålet med Life Kinetik træning er at udvikle hjernen og bidrage til at øge effekten af forskellige behandlingsformer.

Tilstande eller situationer, hvor det kan være interessant at supplere med Life Kinetik-træning, kan være for eksempel slagtilfælde eller anden hjerneskade, hjernerystelse samt kognitive problemer relateret til træthed, hjernetræthed eller COVID-sygdom (link til Funktionsvariationer).

Hvis du er fagperson og arbejder med mennesker med et af ovennævnte problemer, tilbyder Life Kinetik spændende muligheder for udvikling i dit arbejde og så er Life Kinetik-træning sjov og lystbaseret, hvilket kan bidrage positivt og energigivende i regelmæssig rehabilitering og træning.

Virksomheder og trivsel

Hjernetræning i sundhed, fitness og livskvalitet på arbejdspladsen.

Life Kinetik-træning på arbejdspladsen er en fantastisk mulighed for at motivere medarbejdere, reducere stresshormonniveau, øge produktivitet og velvære.

For jer, der allerede tilbyder uddannelse til virksomheder, er Life Kinetik et godt supplement.

Du kan læse mere om Life Kinetik på arbejdspladsen her »

Videnskabeligt grundlag

Life Kinetik kombinerer på bevægelser, kognitive opgaver og perception (visuel, auditiv og somatosensorisk opfattelse) i en komplet træningsmetode. Træningsmetoden er standardiseret og varemærkebeskyttet. Den er udviklet i Tyskland og fik gennembrud i 2008.

Life Kinetik er baseret på moderne hjerneforskning og er blevet evalueret på flere videnskabelige institutioner. Resultaterne er publiceret i en række videnskabelige artikler, som du kan læse mere om her (link).

Life Kinetik in 90 seconds

Hvor kan man gennemføre Life Kinetik-træning?

Træningsmetoden stiller få krav til de fysiske rammer. Det er muligt at træne Life Kinetik både indendørs og udendørs. Vi anbefaler dog et afspærret område uden distraherende elementer (f.eks. lyd). Som træner vælger du øvelser i henhold til de gældende forhold.

Uddanne dig til hjerntræner i sundhed, fitness og livskvalitet!

Velkommen til at uddanne dig til Life Kinetik-træner.

Du kan læse mere om grunduddannelsen og tilmelde dig her »

Til uddannelsen

Vi uddanner jævnligt flere steder i Sverige, Norge og Danmark.

Hvornår finder uddannelserne sted?

Kontakt os gerne for en eventuel lokal uddannelse, hvis I er flere på samme arbejdsplads eller sted.

Grundlægger Horst Lutz præsenterer Life Kinetik

Læs mere om Life Kinetik for: