fbpx

Hjernetrener for skolen

Hjernetrener for skolen

Life Kinetik er bevegelsesbasert hjernetrening som kompletterer det pedagogiske arbeidet i skolen. Utdannelsen til hjernetrener for skolen passer for deg som er nysgjerrig på en treningsmetode som er morsom og samtidig utvikler barnas / ungdommens konsentrasjon, læring og kreativitet. Du vil lære den grunnleggende strukturen til Life Kinetik og du vil også få tilgang til en stor treningsbase, slik at du umiddelbart kan begynne å trene elevene dine.

Hjernetrener for skolen

Hvem kan bli Life Kinetik-trener?

Alle kan utdanne seg til hjernetrener for skolen. Kanskje jobber du som lærer, pedagog eller ressurspersonale og ønsker å komplettere det pedagogiske arbeidet med en annerledes læringsaktivitet som gir økt læringsutbytte og kan gjøre skolehverdagen enklere for elevene dine?

Life Kinetik er en unik, effektiv og godt likt treningsmetode som vil gi både deg selv og elevene du trener mye glede og nytte. Metoden kompletterer din nåværende utdanning og gir deg mer bredde i den profesjonelle rollen din – uavhengig av hvem du jobber med.

Grunnutdannelsen til lisensiert Life Kinetik-trener er 3 dager. Den inneholder både teori og praksis, og du kan begynne å trene andre umiddelbart etter at du har fullført opplæringen.

Individuell trening og gruppetrening med hele klassen

Life Kinetik-trening kan gjennomføres med hele klassen eller i mindre grupper. Hvem som helst kan trene Life Kinetik fordi det store utvalget av øvelser og treningsmateriell gjør at treningen alltid kan tilpasses elevenes fysiske og kognitive evne. Life Kinetik kan også tilbys som individuell trening. Som med andre typer treninger, er det lettest å skreddersy treningsprogrammet ved individuell trening.

Treningsmetoden er bevegelsesbasert. Dette betyr at ukjente bevegelser og bevegelseskombinasjoner inngår som grunnleggende elementer i alle øvelser. Bevegelsene kombineres med kognitive oppgaver og utfordringer for persepsjonen.

Metoden er standardisert og gir en klar struktur der opplæringen planlegges i sykluser for å variere de ulike treningsområdene/delene. Den anbefalte treningsdosen er 60 min/uke, og den kan utføres som en lang treningsøkt eller deles inn i kortere økter («bevegelsespauser»).

Klasse 5C på Remigianum-skolen i Borken trener Life Kinetik

Lav intensivitet, morsom og utfordrende trening

Life Kinetik er lavintensitetstrening som ikke stiller noen krav til elevenes fysiske status eller forkunnskaper. Treningen er både morsom og utfordrende. Latteren sitter løst under treningsøktene og akkurat det er veldig viktig, fordi da utskilles lykkehormonet dopamin.

Life Kinetik er ulik tradisjonell trening der du trener for å bli god / bedre på det du gjør. I Life Kinetik er øvelsene varierte og vanskelighetsgraden økes før elevene mestrer en øvelse fullt ut. Det viktige er ikke å lære en øvelse eller å lykkes. Det viktige er å prøve å mestre øvelsene og samtidig ha det gøy. Elevene trenger ikke å sammenligne seg med hverandre. Den utradisjonelle tilnærmingen til trening kan dermed bidra til å fremme selvtillit og følelsen av å våge å utfordre seg selv.

Forskning viser at utskillelse av dopamin* fremmer synaptisk plastisitet og kan starte motoriske læringsprosesser (Beck F & Beckmann J, 2009).

Effekter av treningen

Vi trener hjernen vår ved å være fysisk aktiv og utsette oss for nye inntrykk og utfordringer. Det er spesielt når vi lærer nye ting at hjernen stimuleres til å skape flere forbindelser mellom hjernecellene våre. Flere forbindelser betyr at vi kan bruke en større del av hjernens potensial, og dette øker hjernens ytelse.

Life Kinetik-trening har en effekt på mange forskjellige måter. Her er noen av de positive effektene du kan bidra til som Life Kinetik-trener på skolen:

  • økt kreativitet og forbedret læringsevne
  • lykkeligere elever med økt selvtillit
  • forbedret konsentrasjonsevne og prestasjoner i skolen
  • bedre lese- og skriveferdigheter
  • lettere å forstå og konvertere tekstoppgaver til matematiske utregning
  • utviklet fin- og grovmotoriske ferdigheter, samt koordinasjon
  • økt språkutvikling

Funksjonsvariasjoner

Fordi den bevegelsesbaserte treningen alltid kan tilpasses den enkeltes evner, fungerer Life Kinetik også bra elever med ulike former for funksjonelle utfordringer. Nesten all Life Kinetik-trening kan utføres både sittende og stående.

I Sverige og Tyskland har Life Kinetik blitt brukt med stor suksess i trening av for eksempel personer med ADHD, autisme, kognitiv funksjonshemming og hjerneskade (lenke til Funksjonsvariasjoner). Man har sett forbedringere av blant annet språkutvikling, konsentrasjon og minne. Fysisk merkes det forbedringer i balanse, koordinering, fin- og grovmotoriske ferdigheter og simultankapasitet.

Vitenskapelig grunnlag

Life Kinetik kombinerer på en unik måte bevegelser, kognitive oppgaver og persepsjon (visuell, auditiv og somatosensorisk oppfattelse) i en komplett treningsmetode. Treningssmetoden er standardisert og varemerkebeskyttet. Den er fra Tyskland og fikk sitt gjennombrudd i 2008.

Life Kinetik er basert på moderne hjerneforskning og har blitt evaluert ved flere vitenskapelige institusjoner. Resultatene er publisert i en rekke interessante vitenskapelige artikler som du kan lese mer om her (lenke).

Life Kinetik på 90 sekunder. Svensk tale.

Hvor kan man gjennomføre Life Kinetik-trening?

Treningsmetoden stiller få krav til treningsrom/lokaler. Det er mulig å trene Life Kinetik både innendørs og utendørs. Vi anbefaler imidlertid et avgrenset område uten forstyrrende elementer (som for eksempel lyd).

Life Kinetik-trening på skolen
Life Kinetik-trening i gymsal

Klasserom, gymsaler eller andre «åpne områder» er eksempler på egnede lokaler. Som trener velger du øvelser i henhold til de rådende forholdene.

Utdanne deg til hjernetrener for skolen!

Velkommen til at utdanne deg til Life Kinetik-trener.

Du kan lese mer om grunnutdannelsen til Life Kinetik-trener og registrere deg her »

Jobber du i en kommune og ønsker å utdanne flere samtidig? Kontakt oss for en lokal utdannelse. I dialog med dere tilpasser vi utdannelsen etter deres behov.

Send en e-post til lars.janols@lifekinetik.no eller bruk skjemaet Forespørsel så tar vi kontakt.

Vi utdanner jevnlig flere steder i Sverige, Norge og Danmark.

Gründer Horst Lutz presenterer Life Kinetik

Les mer om Life Kinetik for: