fbpx

Treningsform med fokus på hjernens utvikling

Treningsform med fokus på hjernens utvikling

Life Kinetik er en treningsmetode med fokus på hjernens utvikling. Målet er at vi skal bruke en større del av hjernens potensiale ved å skape nye forbindelser (synapser) mellom hjernecellene våre.

Treningsmetoden inneholder tusenvis av øvelser, som alle kan tilpasses den enkeltes nivå, og følger et klart definert opplegg hvor øvelsene er basert på bevegelse i kombinasjon med kognitive utfordringer samt visuell, auditiv og somatosensorisk persepsjon.

Vanskelighetsgraden på øvelsene økes gradvis. For effektivt å stimulere kontinuerlige nevrale treningsprosesser kreves det øvelser hvor man hele tiden står overfor nye og fremmede oppgaver, og hvor det må skje bytte av oppgaver så snart en rutine er etablert i en øvelse.

I Life Kinetik-treningen spiller derfor nye uventede bevegelser og bevegelsesoppgaver en sentral rolle. Den overraskende suksessen med å takle en ny bevegelsesoppgave bidrar effektivt til å sette i gang strukturelle endringer i hjernen.

Med ukjente oppgaver og skiftende utfordringer stimuleres hjernen til å lage nye synapser (forbindelser mellom hjerneceller). Life Kinetik-treningen fører dermed til et utvidet nettverk mellom hjernecellene, som igjen fører til en økning i utnyttelsen av hjernens potensial.

Øvelsene

Ingen øvelser utføres tilfeldig! Med hver oppgave er det en intensjon og en hensikt med hvorfor den utføres. Lisensierte Life Kinetik-trenere har en stor ressursbase å velge mellom når de setter sammen treningsprogrammene sine.

Gjennom moderne hjerneforskning vet vi at områdene som er ansvarlige for f.eks. bevegelser, synssystemet og kognitive evner finnes ulike steder i hjernen. Derfor prøver vi under treningen å stimulere disse samtidig og på denne måten fremme dannelsen av koblinger mellom områdene.

Vi streber etter å kombinere bevegelser av ulike kroppsdeler, både foran, bak og ved siden av kroppen, samtidig som vi utfordrer med kognitive, visuelle, auditive og somatosensoriske oppgaver.

Treningsmetoden er morsom, utfordrende og kan trenes av alle uten behov for forkunnskaper. Med kun 60 minutter trening/uke er forbedringer merkbare. Denne treningstimen kan gjennomføres som en sammenhengende økt men kan også fordeles på flere treningsøkter i uken.

Du kan se filmer med eksempler på Life Kinetik-øvelser her (lenke).

Les mer om Life Kinetik for: