fbpx

Oppdatering til Life Kinetik 3.0

Oppdateringsutdannelse til Life Kinetik 3.0

Siden april 2020 tilbyr vi tredje generasjon (3.0) av grunnutdannelsen til Life Kinetik-trener som oppdateringsutdannelse for tidligere utdannede trenere.

Hjernetrening med Life Kinetik - nyutdannede Life Kinetik-trenere

Life Kinetiks grunnlegger, Horst Lutz, har videreutviklet grunnstrukturen og treningsmetoden til å bli enda mer omfattende.

Grunnutdannelsen (Lisensiert Life Kinetik-trener – 3 dager) er oppdatert, omarbeide og inneholder nye elementer.

Vi tilbyr den derfor som  oppdateringsutdannelse til alle trenere som er utdannet før april 2020, som en måte å bygge videre på og utdype kunnskapen og dermed opprettholde sin lisens.

Målgruppe

Alle lisensierte Life Kinetik-trenere utdannet før april 2020.

Forkunnskaper

Utdannelse til lisensiert Life Kinetik-trener.

Innhold

Grunnlaget er fortsatt vår store bevegelsesbase, men i kombinasjon med kognitive ferdigheter og det visuelle systemet utfordrer vi nå også hjernen via for eksempel somatosensoriske og auditive oppgaver.

Utdannelsen inneholder nye elementer og kunnskap om bl.a. arbeidsminne, oppmerksomhet og flytende intelligens. Teoretisk berøres også grunnleggende kunnskap om hva som skjer i hjernen ved demens og hvordan trening med Life Kinetik kan forebygge effektene av demens.

Den nye tilnærmingen inkluderer også hjelpemidler for treningsplanlegging, nytt treningsmateriell og nye ideer til det eksisterende utstyret.

Under utdannelsen flettes teori og praksis sammen. Vi går blant annet gjennom:

  • Kinetikk/bevegelse: Fleksibel kroppskontroll. Life Kinetiks unike bevegelsesøvelser og -metoder for å utvikle hjernens evner. Teori og praksis for trening innen områdene bevegelsesendring, bevegelsesmønster og bevegelsesflyt.
  • Persepsjon/oppfatning: Teori og praksis for trening av visuell-, auditiv- og somatosensorisk oppfatning.
  • Kognitive evner/tenkning: Teori og praksis for trening av arbeidsminne, oppmerksomhet og evne til å hente tilbake tidligere innlært kunnskap.
  • Treningsplanlegging: Teori og praksis om hvordan man planlegger treningen utfra de ulike treningsområdene. Kunnskap om metodens unike treningsoppbygning der utfordringene hele tiden økes i takt med evnene. Planlegging og opplegg for å tilpasse treningen til ulike grupper og individer.
  • Hjernen i teorien: Hjernens anatomi, hva som skjer i ulike deler og områder. Life Kinetiks arbeidsmodell av hjernen.

Tider/utforming

Dag 1 – » kl. 10.00 – ca. 18.00

Dag 2 og dag 3 – » kl. 09.00 – ca. 18.00.

Tidene er omtrentlige. 100% oppmøte er et krav for godkjent utdannelse. Ca. 1 time lunsj samt pauser formiddag/ettermiddag.

Kostnad

3 000 NOK

Påmelding til oppdateringsutdannelse

Velkommen til at påmelde deg til en oppdateringsutdannelse.

Kryss av i boksen «Oppdateringsutdannelse» så ser vi umiddelbart at du er en tidligere utdannet Life Kinetik-trener.

Finn passende datoer og meld deg på her »

Til påmelding

Når finner utdannelserne sted?

Kalender

Vi tilbyr foreløpig ikke betaling via Klarna i Norge.

Lisens/kompetanse

Etter godkjent gjennomføring av utdannelsen får deltakeren bevis på oppdatering av lisensen som Life Kinetik-trener og kan fortsette å drive individuell- og gruppetrening med barn, ungdom og voksne.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan registrerer jeg meg?

Finn passende datoer for grunnutdannelsen (Lisensiert Life Kinetik-trener – 3 dager), skriv en kort kommentar om at du allerede er lisensiert trener og meld deg på.

Kan jeg kombinere oppdateringsutdannelsen med etterutdannelsen Idrett?

Det går veldig bra. Den går ofte i direkte tilknytning til grunnutdannelsen. Finn passende dato og meld deg på samtidig. Flere spørsmål og svar om utdannelsene finner du her (lenke).

Les mer om grunnutdannelsen