fbpx

Hjernetrener for eldre

Hjernetrener for eldre

Hjernetrening med Life Kinetik gir eldre bedre hukommelse, balanse og motoriske ferdigheter. Life Kinetik-trening øker hjernens ytelse, og som hjernetrener for eldre kan du blant annet bidra til å redusere risikoen for fall, forebygge og motvirke demens.

Life Kinetik-trening på møtesplasser for eldre

Hvem kan bli Life Kinetik-trener?

Alle kan utdanne seg til hjernetrener. Hvis målet ditt er å trene eldre mennesker, jobber du sannsynligvis allerede med målgruppen. Kanskje du er en eldrepedagog, seniortrener, eldrekoordinator, aktivitetspedagog eller eldrekonsulent og ønsker å gjøre eldre menneskers hverdag mer aktiv og stimulerende?

Kanskje jobber du med rehabilitering og vil komplettere din nåværende kunnskap og erfaring? Eller ønsker du kanskje å videreutdanne deg innen helse og velvære med fokus på eldre?

Life Kinetik er en unik, effektiv og godt likt treningsmetode som vil gi både deg selv og dem du trener mye glede og nytte. Metoden kompletterer din nåværende utdanning og gir deg mer bredde i den profesjonelle rollen din – uavhengig av hvem du jobber med.

Grunnutdannelsen til lisensiert Life Kinetik-trener er 3 dager. Den inneholder både teori og praksis, og du kan begynne å trene andre umiddelbart etter at du har fullført opplæringen.

Hvem som helst kan trene Life Kinetik – i grupper eller individuelt

Alle kan trene Life Kinetik. Det store utvalget av øvelser og treningsmateriell betyr at treningen alltid kan tilpasses deltakernes fysiske og kognitive evne. Dette gjør Life Kinetik-trening til et flott alternativ og komplement til tradisjonell seniortrening.

Life Kinetik-metoden er bevegelsesbasert. Dette betyr at uvante bevegelser og bevegelseskombinasjoner inngår som grunnleggende elementer i alle øvelser. Bevegelsene kombineres med kognitive og perseptuelle oppgaver som utfordrer hjernen.

Introduktion till Life Kinetik

Metoden er standardisert og gir en klar struktur der opplæringen planlegges i sykluser for å variere de ulike treningsområdene/delene. Den anbefalte treningsdosen er 60 min/uke, og den kan utføres som en lang treningsøkt eller deles inn i kortere økter.

Treningen kan gjøres både stående og sittende. Noen øvelser kan også utføres liggende og er for eksempel egnet for personer under rehabilitering (lenke til Funksjonsvariasjoner). Hvis det er svært store forskjeller i evner mellom ulike deltakere, kan du som trener dele en større gruppe inn i mindre grupper. Eller du beholder den store gruppen og velger å trene enkelte mennesker individuelt.

Lav intensitet, behagelig og inkluderende trening

Life Kinetik-trening har lav intenistet, er behagelig og inkluderende. Treningen er både morsom og utfordrende. Latteren sitter løst under treningsøktene og akkurat det er veldig viktig, fordi da utskilles lykkehormonet dopamin. Trening i grupper er veldig sosialt og kan være en fin aktivitet for å ta igjen noe av den sosiale stimuleringen som har gått tapt under koronapandemien.

Hjernetrening med Life Kinetik er ulik tradisjonell trening der du trener for å bli god / bedre på det du gjør. I Life Kinetik er øvelsene varierte og vanskelighetsgraden økes før deltakerne mestrer en øvelse fullt ut. Det viktige er ikke å lære en øvelse eller å lykkes. Det viktige er å prøve å mestre øvelsene og samtidig ha det gøy. Deltakerne trenger ikke å sammenligne seg med hverandre. Den utradisjonelle tilnærmingen til trening kan dermed bidra til å fremme selvtillit og følelsen av å våge å utfordre seg selv.

Effekter av treningen

Vi trener hjernen vår ved å være fysisk aktiv og utsette oss for nye inntrykk og utfordringer. Det er spesielt når vi lærer nye ting at hjernen stimuleres til å skape flere forbindelser mellom hjernecellene våre. Flere forbindelser betyr at vi kan bruke en større del av hjernens potensial, og dette øker hjernens ytelse.

Hjernetrening med Life Kinetik har en effekt på mange forskjellige måter. Her er noen av de positive effektene du kan bidra til som hjernetrener for eldre:

  • Bedre balanse, motoriske ferdigheter og reaksjonsevne
  • Bedre hukommelse (for eksempel arbeidsminne)
  • Forbedret oppmerksomhet og konsentrasjon
  • Økt selvtillit og trivsel
  • Demensforebygging gjennom økt kognitiv reserve*

Forebygge og forsinke demens

Hjernetrening med Life Kinetik-metoden utvikler hjernen og forbedrer ytelsen ved å kombinere bevegelser, kognitive utfordringer og oppfatning på en strukturert måte. Treningen styrker det synaptiske nettverket i hjernen (skaper flere forbindelser). Denne utøkede kognitive reserve* gjør hjernen mer motstandsdyktig mot utvikling av demens.

Eldre trener Life Kinetik innendørs

Eldre mennesker som trener hjernen med Life Kinetik kan dermed effektivt kompensere for en mindre aktiv livssituasjon, forebygge og forsinke demens. Forebygge ved å utsette tidspunktet for sykdomsutbrudd og forsinke ved å utøke den kognitive reserve* hvis de allerede er berørt.

Kognitiv reserve* («hjernereserve» eller «reservekapasitet i hjernen») er et begrep i nevropsykologi som brukes til å forklare hjernens evne til å takle eller kompensere for endringer som oppstår gjennom aldring eller en eller annen form for sykdom. Les mer om begrepet kognitiv reserve på www.alzheimersverige.se.

WHO teller lavt utdanningsnivå (mindre kognitiv reserve) som en av 12 unngåelige risikofaktorer for utvikling av demens. De kan påvirkes gjennom livsstilsendringer og trening. Les mer om unngåelige risikofaktorer for å utvikle demens hos www.hjarnfonden.se.

Bo hjemme lenger – økt livskvalitet 

Å gjøre ukjente bevegelser mens du får kognitive oppgaver og utfordringer for sansene, gir svært god treningseffekt på balanse, motoriske ferdigheter og reaksjonshastighet. Dette bidrar blant annet til at eldre som praktiserer Life Kinetik reduserer risikoen for fall.

Hver øvelse inneholder elementer som trener evnen til å tenke. Som trener varierer du for eksempel navnene på bevegelser som er en del av de grunnleggende øvelsene. Deltakerne husker navnene utenat, og utfører deretter bevegelsene i den rekkefølgen og i kombinasjonene du annonserer.

Det er enkelt å variere vanskelighetsgraden ved å legge til alternative navn og symboler. Ved hjelp av syn, hørsel og følesansen skal deltakerne tolke informasjonen og deretter utføre det du vil at de skal gjøre. Arbeidsminnet får mye å holde styr på, og når det blir vanskelig kommer ofte latteren.

Seniortrening i gruppe. Barleben OrtsTV, 22.11.2017. Norsk tekst.

Som hjernetrener kan du hjelpe flere eldre mennesker med å få muligheten til å bo hjemme lenger. Dette er fordi treningen forbedrer balanse, hukommelse og kognitive evner – forbedringer som øker selvtilliten og forbedrer livskvaliteten ved å få flere til å klare seg godt i hverdagen.

Interessert i å lese om aldersvennlige byer? Se om byen eller regionen din er medlem av WHOs globale nettverk av aldersvennlige byer ved å følge lenken. (lenke)

Vitenskapelig grunnlag

Life Kinetik kombinerer på et unikt sett bevegelser, kognitive oppgaver og persepsjon (visuell, auditiv og somatosensorisk oppfattelse) i en komplett treningsmetode. Treningssmetoden er standardisert og varemerkebeskyttet. Den er fra Tyskland og fikk sitt gjennombrudd i 2008.

Life Kinetik er basert på moderne hjerneforskning og har blitt evaluert ved flere vitenskapelige institusjoner. Resultatene er publisert i en rekke vitenskapelige artikler som du kan lese mer om her (lenke).

Life Kinetik på 90 sekunder. Svensk tale.

Hvor kan man gjennomføre Life Kinetik-trening?

Treningsmetoden stiller få krav til treningsrom/lokaler. Det er mulig å trene Life Kinetik både innendørs og utendørs. Vi anbefaler imidlertid et avgrenset område uten forstyrrende elementer (som for eksempel lyd).

Eldre trener Life Kinetik utendørs

Møterom på kommunale møteplasser, i pensjonistforeninger og på sykehjem er eksempler på egnede plasser. Som hjernetrener velger du øvelser i henhold til de rådende forholdene.

Utdanne deg til hjernetrener for eldre!

Velkommen til at utdanne deg til Life Kinetik-trener.

Du kan lese mer om grunnutdannelsen til Life Kinetik-trener og registrere deg her »

Jobber du i en kommune og ønsker å utdanne flere samtidig? Kontakt oss for en lokal utdannelse. I dialog med dere tilpasser vi utdannelsen etter deres behov.

Send en e-post lars.janols@lifekinetik.no eller bruk skjemaet Forespørsel så tar vi kontakt.

Vi utdanner jevnlig flere steder i Sverige, Norge og Danmark.

Gründer Horst Lutz presenterer Life Kinetik

Les mer om Life Kinetik for: