fbpx

Hjärntränare för hälsa, friskvård och livskvalitet

Hjärntränare för hälsa, friskvård och livskvalitet

Life Kinetik är en komplett träningsmetod för rörelsebaserad hjärnträning. Utbildningen till hjärntränare passar dig som vill bredda din kompetens och erbjuda en uppskattad träningsform inom området hälsa, friskvård och livskvalitet. Du får under utbildningen lära dig grundstrukturen i Life Kinetik och du får också tillgång till en stor övningsbas så att du med en gång kan börja träna andra.

Hjärnträning för friskvård

Vem kan bli hjärntränare för hälsa, friskvård och livskvalitet?

Alla är välkomna att utbilda sig till Life Kinetik-tränare.  Du kanske är personlig tränare, grupptränare, coach, mental tränare, fysioterapeut/sjukgymnast eller annan terapeut och träffar personer som kan ha nytta av hjärnträning parallellt med fysisk träning, behandling eller rehab?  

Kanske tränar du personer med speciella behov och vill bredda din nuvarande kunskap och erfarenhet? Eller så funderar du på att utveckla och utbilda dig inom hälsa och friskvård?

Life Kinetik är en effektiv och mycket uppskattad träningsmetod som kommer ge både dig själv och de du tränar mycket glädje och nytta. Metoden är anpassningsbar till alla funktions- och aktivitetsnivåer. Oavsett vem/vilka du arbetar med så kompletterar den din nuvarande utbildning och breddar dig i din yrkesroll.

Grundutbildningen till licensierad Life Kinetik-tränare är 3 dagar. Under utbildningen varvas teori och praktik så att du kan börja träna kunder/klienter/patienter direkt när du avslutat utbildningen.

Individuell träning och inkluderande gruppträning

Life Kinetik kan erbjudas både som individuell träning och gruppträning. Alla kan träna Life Kinetik eftersom det stora urvalet av övningar och träningsmaterial gör att träningen alltid kan anpassas efter deltagarnas fysiska och kognitiva förmåga.  

Träningsmetoden är rörelsebaserad. Det betyder att ovana rörelser och rörelsekombinationer ingår som grundelement i alla övningar. Rörelserna kombineras med tankeuppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan.

Metoden är standardiserad och ger en tydlig struktur där träningen planeras i cykler för att variera de olika träningsområdena/delarna. Rekommenderad träningsdos är 60 min/vecka och denna tid kan genomföras som ett långt träningspass eller delas i kortare pass.

Träningen kan utföras både stående och sittande. Vissa övningar kan även utföras liggande och är exempelvis lämpliga för personer under rehabilitering. Är det mycket stora skillnader i förmågor mellan olika deltagare får du som tränare ibland dela upp en större grupp i mindre grupper. Eller så behåller du den stora gruppen och väljer att träna vissa personer individuellt. Precis som vid annan typ av träning ges bäst förutsättning för att skräddarsy träningsprogrammet vid individuell träning.

Lågintensiv, lustfylld och utmanande

Life Kinetik är lågintensiv träning som inte ställer några krav på deltagarnas fysiska status eller förkunskaper. Trängen är både rolig och utmanande. Det är nära till skratt under träningspassen och det är viktigt för då utsöndras må-bra-hormonet dopamin*.

Life Kinetik-träning skiljer sig från traditionell träning där man tränar för att bli bra/bättre på det man gör. I Life Kinetik varieras övningarna och svårighetsgraden stegras redan innan deltagarna helt behärskar en övning. Det viktiga är alltså inte att lära sig en övning eller att lyckas. Det viktiga är att försöka och samtidigt ha det roligt. Deltagarna behöver därmed inte jämföra sig med varandra. Den otraditionella inställningen till träning kan därmed bidra till att främja självsäkerhet och känslan av att våga utmana sig själv.

Forskning visar att utsöndring av dopamin* främjar synaptisk plasticitet och kan starta motoriska inlärningsprocesser (Beck F & Beckmann J, 2009).

Effekter av träningen

Vi tränar vår hjärna genom att vara fysiskt aktiva och utsätta oss för nya intryck och utmaningar. Det är speciellt när vi lär oss nya saker som hjärnan stimuleras till att skapa fler kopplingar mellan våra hjärnceller. Fler kopplingar betyder att vi kan tillgodogöra oss en större del av hjärnans potential och detta ökar hjärnans prestationsförmåga.

Att träna Life Kinetik kan ge effekt på många olika sätt. Här är några av de positiva effekter du kan bidra till som hjärntränare för hälsa, friskvård och livskvalitet:

  • Minskad stressnivå och ökat motstånd mot utbrändhet (sänkt stresshormonpåslag)
  • Bättre minne (exempelvis arbetsminne)
  • Förbättrad uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och beslutsförmåga
  • Ökad kroppskontroll genom förbättrad balans, motorik och reaktionsförmåga
  • Demensförebyggande genom utökad kognitiv reserv*

Kognitiv reserv*, även ”hjärnreserv” eller ”reservkapacitet i hjärnan” är ett koncept inom neuropsykologin som används för att förklara hjärnans förmåga att klara av eller kompensera för förändringar som uppstår genom åldrande eller någon form av sjukdom. Läs mer om begreppet kognitiv reserv på www.alzheimersverige.se.

WHO räknar låg utbildningsnivå (mindre kognitiv reserv) som en av 12 påverkbara riskfaktorer för att utveckla demens. De går alltså att påverka genom livsstilsändringar och träning. Läs mer om påverkbara riskfaktorer för att utveckla demens på www.hjarnfonden.se.

Komplement vid rehabilitering och habilitering

Hjärnträning kan med fördel implementeras i olika rehabiliterande upplägg och fungerar då som ett komplement till traditionella insatser i olika situationer.

Life Kinetik tränas inte för att påverka en fysisk skada eller för att behandla enskilda problem. Hjärnträningen är alltså ingen ”terapi” eller behandlingsform, men eftersom syftet med träningen är att utveckla hjärnan, kan Life Kinetik bidra till att öka effektiviteten i olika behandlingsupplägg.

Genom att påverka hjärnans förmåga/funktion får man effekt på olika sätt. Tillstånd eller situationer där det kan vara intressant att komplettera med Life Kinetik-träning kan exempelvis vara vid stroke eller annan förvärvad hjärnskada, hjärnskakning, samt kognitiva problem kopplat till utmattning/hjärntrötthet eller Covidsjukdom (länk till Funktionsvariationer).

Om du i din yrkesroll arbetar med klienter, kunder eller patienter med något av ovan nämnda problem erbjuder Life Kinetik spännande möjligheter för utveckling i ditt arbete. Som en bonus är Life Kinetik-träning dessutom rolig och lustbaserad vilket i sig också kan bli ett positivt och energigivande inslag i ordinarie rehabiliteringsträning.

Företagsträning och friskvård

Hjärnträning för hälsa, friskvård och livskvalitet på arbetsplatsen.

Life Kinetik-träning på arbetsplatsen är ett fint alternativ för att motivera anställda, sänka påslaget av stresshormon samt öka produktivitet och välmående. 

För dig som eventuellt redan erbjuder friskvårdsträning till företag finns naturligtvis möjligheten att erbjuda även hjärnträning som friskvård.

Du kan läsa mer om Life Kinetik på arbetsplatsen här »

Vetenskaplig grund

Life Kinetik kombinerar på ett unikt sätt ovana rörelser, kognitiva uppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan (visuell -, auditiv – och somatosensorisk perception) i en komplett träningsmetod. Träningsmetoden är standardiserad och varumärkesskyddad. Den är från Tyskland och fick sitt genombrott 2008.

Life Kinetik bygger på modern hjärnforskning och har utvärderats vid flera vetenskapliga institutioner. Resultaten finns publicerade i ett antal vetenskapliga artiklar som du kan läsa mer om här (länk).

Life Kinetik på 120 sekunder

I vilken miljö är lämpligt att erbjuda Life Kinetik-träning?

Träningsmetoden ställer få krav på träningsutrymme/lokal och det går utmärkt att träna Life Kinetik både inomhus och utomhus. Vi rekommenderar dock att det är en någorlunda avgränsad yta utan störande element, exempelvis ljud.  Som tränare väljer du övningar efter rådande förutsättningar.

Utbilda dig till hjärntränare för hälsa, friskvård och livskvalitet!

Välkommen att utbilda dig till Life Kinetik-tränare.

Du kan läsa mer om grundutbildningen till Life Kinetik-tränare och anmäla dig här »

Till utbildningen

Vi utbildar regelbundet på flera orter i Sverige, Norge och Danmark.

Kalender

Kontakta oss gärna för en eventuell lokal utbildning om ni är flera på samma arbetsplats eller ort.

Grundaren Horst Lutz presenterar Life Kinetik

Läs mera om Life Kinetik för: