Visioner och målsättningar

Visioner och målsättningar

Vi vill göra Life Kinetik, vår unika träningsmetod för hjärnan, tillgänglig för hela befolkningen och hjälpa människor till bättre förutsättningar och balans i sina liv.

  • Alla människor, oavsett ålder, fysisk förmåga och andra förutsättningar ska kunna delta i träningen. Våra övningar ska därför vara enkla att anpassa efter individuella behov.
  • Life Kinetik-träningen ska vara inkluderande och lustfyllt utmanande.
  • Vi vill hjälpa idrottare på alla nivåer att få ut mer av sitt idrottande och förbättra sina förutsättningar att prestera bättre.
  • Vi har ett speciellt fokus på barn som behöver ges bra förutsättningar den första delen av sina liv.
  • Vi tänker också på seniorer. Vi vill att de ska kunna leva ett bra liv även vid hög ålder.

Samhällsutvecklingen ställer allt större krav på oss och vår förmåga att leva ett liv i balans. Dels beroende på ett allt snabbare informationsflöde men även den ökade digitaliseringen. Vi vill bidra till att flera ska klara av livspusslet mellan arbete och fritid och leva i harmoni.

Våra övningar baseras alltid på forskning och är effektiva, samtidigt som de har utformats för att vara roliga och utmanande.

Målet med träningen är att skapa nya kopplingar i hjärnan, synapser, som leder till ny och ökad kapacitet i hjärnan.

Vår dröm är att det ska finnas Life Kinetik på varje skola, förskola, vårdhem och arbetsplats!