fbpx

Life Kinetik SENIOR – för verksamheter som vänder sig till äldre

Life Kinetik SENIOR

Senaste tiden har vi utbildat fler och fler seniortränare. Det är naturligtvis ingen tillfällighet!

Det är tydligt att den äldre generationen har stort intresse av att träna hjärnan för att må och fungera bra.

Rapporter om fullsatta träningsgrupper

Många kommunala mötesplatser och träffpunkter som vänder sig till äldre rapporterar om fullsatta träningsgrupper med ett stort tryck på att erbjuda ytterligare Life Kinetik-träning.

Förutom själva hjärnträningen är dessa grupper också omtyckta pga att det är ett roligt sätt att träffas och umgås tillsammans med andra. Life Kinetik-träning inbjuder till många skratt och är en lustfylld social aktivitet som vem som helst kan delta i.

Yrkesverksamma inom äldrevård och seniorverksamhet

För att på ett smidigt sätt kunna möta intresset har vi skräddarsytt utbildningen Life Kinetik SENIOR (länk) som riktas direkt mot kommuner eller andra organisationer med verksamheter för äldre.

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom äldrevård, seniorverksamhet samt hälso- och friskvård och upplägget är utformat i samarbete med Hälsofrämjande och förebyggande enheter i Göteborgs stad.

Vad tyckte du om utbildningen Life Kinetik SENIOR?

Jag tyckte den var intressant, lärorik och framförallt rolig! Vi skrattade gott flera gånger under utbildningen. –Josephine/Äldresamordnare

Utbildningen var jättebra. Tack för 3 roliga, intressanta och lärorika dagar. –Ann/Äldresamordnare

Mycket bra och intressant utbildning! Något helt nytt! Stor plus att det var kombinerat teori och praktik. – Anna/Äldresamordnare

Komplett träningsupplägg med utvalda övningar

Life Kinetik SENIOR (länk) omfattar 3 utbildningsdagar där teori varvas med praktik. Det praktiska upplägget mynnar ut i genomgång av ett komplett träningsupplägg innehållande övningar som är specifikt utvalda för att passa målgruppen.

Ett av målen med utbildningen är att nyutbildade SENIOR-tränare ska kunna erbjuda träningen på sin arbetsplats direkt efter avslutad utbildning. Vi lägger därför stor vikt vid förståelse och tydlig struktur för att underlätta för deltagarna.

Vad är din uppfattning om utbildningsmaterialet (teoretisk del och träningsprogram)?

Jag tycker att detta var bra då man får ett färdigt upplägg så man kan sätta igång så fort som möjligt. –Josephine/Äldresamordnare

Ni har fått med helheten. Lättöverskådligt. Mycket nöjd! –Ann/Äldresamordnare

Intensiv träning för hjärnan – spännande bonus!

Rörelsebaserad hjärnträning är oftast en helt ny erfarenhet för de blivande SENIOR-tränarna. Det krävs inga förkunskaper men deltagarna har ofta anställning som äldresamordnare, aktiveringspedagog, seniortränare, äldrekonsulent eller liknande.

Som del av utbildningsprocessen får deltagarna själva prova på samtliga övningar i träningsupplägget. Det innebär i praktiken intensiv träning för hjärnan och ses oftast som en spännande bonus (även om det sätter sina spår i form av trötthet mot slutet av dagarna). Erfarenheten av att prova träningen i praktiken är också viktig när det sedan är dags att hålla i egna träningspass.

Hur kommer du använda din kunskap? 

I mitt arbete (främst deltagare med kognitiv svikt), men säkert också tillsammans med kollegor och varför inte vänner och familj 🙂 –Anna/Äldresamordnare

Jag tillsammans med kollegor som också gått utbildningen ska träffas och göra upp en plan och även anpassa upplägget beroende på vilken grupp vi arbetar i. Vi kommer ha nytta av denna kunskap på arbetet både för deltagarna och personalen. –Josephine/Äldresamordnare

Kontakta gärna Björn om du har frågor och funderingar om Life Kinetik SENIOR!

Björn Foghammar

Life Kinetik Mastertrainer

bjorn.foghammar@lifekinetik.se