fbpx

Det svåra steget från junior till senior

Steget från junior till senior är stort i de flesta idrotter. Det handlar bland annat om färdigheter, förväntningar, drivkraft, självkännedom och inte minst att ”allt går snabbare”.

Det svåra steget från junior till senior
Photo by Jukan Tateisi/Unsplash

När tempot stiger kan en färdighet/egenskap med förbättringspotential plötsligt bli till en stor utmaning för helhetsprestationen.

Det som junioren tidigare enkelt kunde kompensera för genom att vara bättre på andra områden blir mer påfallande när kraven höjs.

I en serie blogginlägg fokuserar jag på olika problemställningar som ofta dyker upp när tempot blir högre och hastigheten ökar. Exempelvis när man som junior vill etablera sig som senior eller byter division.

Jag kommer lite förenklat bryta ner ”allt går snabbare” i olika egenskaper och förmågor och ge mina svar på frågor som:

Vilka egenskaper och förmågor utmanas när ”allt går snabbare”?

Kan dessa identifieras och sedan tränas?

Går det att på ett strukturerat sätt mäta effektiviteten av sådan träning?

En del kommer du att känna igen, men jag är ganska säker på att en del blir nytt för dig.

Verktyg som kompletterar fysisk och teknisk träning

Min erfarenhet av att träna elitidrottare med Life Kinetik (rörelsebaserad hjärnträning) har gett mig verktyg som på ett unikt sätt kompletterar traditionell fysisk och teknisk träning.

För mig består ”allt går snabbare” av ett stort antal byggstenar där de flesta går att träna. Dit hör bl.a. uppfattningsförmåga, olika typer av dominans (händer, fötter, ögon och hörsel), förmågan att snabbt kombinera olika rörelser, stresstålighet, rotationsförmåga, arbetsminne, synen samt olika egenskaper kopplade till beslut som hastighet och kvalitet. Fler byggstenar tillkommer och jag kompletterar listan allt eftersom.

Jag har valt att starta min bloggserie med ”det svåra steget från junior till senior” eftersom övergången från junior till seniornivå på ett konkret sätt illustrerar komplexiteten i det jag vil förmedla.

Min vinkling är alltså den praktiska – vad och hur kan man träna för att underlätta övergången från junior till senior.

Är du intresserad i forskning på temat karriärövergång inom idrott – läs gärna Stefan Gustafssons utmärkta magisteruppsats ”En studie om karriärövergång från junior till senior i en elitfotbollsförening”, Linneuniversitetet, Växjö, 2017.

I mitt nästa inlägg kommer jag introducera min syn på begreppet ”flexibel kroppskontroll” och koppla det till idrott.

Nästa inlägg:

– Flexibel kroppskontroll – utnyttja mer av kroppens potential

Björn Foghammar

Life Kinetik Mastertrainer

bjorn.foghammar@lifekinetik.se

Dela gärna: