fbpx

Life Kinetik for fotball

Life Kinetik for fotball

Trene Life Kinetik for bedre spilloppfatning og økt beslutningskvalitet

Moderne fotball krever høyt tempo, raske justeringer, repetitive sprinter og eksplosive dueller. Spillet krever presisjon i form av pasninger, skudd, mottak og andre handlinger som hører til fotballen. Life Kinetik kompletterer fysisk og teknisk trening i fotball ved å tilby prestasjonsfremmende trening uten ekstra fysisk belastning.

Antallet sprinter i maksimal hastighet har økt betydelig de siste årene. Den store spilleflaten stiller krav til utholdenhet og i dag handler det hovedsakelig om evnen til å komme seg kjapt nok til å kunne handle på maks i neste situasjon.

Gjennom å forholde seg til medspillere og motstandere, posisjonelle og taktiske, skal fotballspillere hele tiden registrere og bearbeide informasjon.

Det er viktig at din spilloppfatning er både kjapp og korrekt for å kunne treffe riktig beslutning. Jo flere løsninger du kan velge mellom, desto større sjanser for suksess i spillet.

Life Kinetik for bedre spilloppfattelse i fotball

Life Kinetik-trening bidrar til å forbedre spillerens evne til å i pressende og skiftende situasjoner oppfatte rett, handle kjapt og treffe gode beslutninger.

Man snakker ofte om spilloppfatning eller evne til å “lese spillet”. Dette ses ofte på som medfødte egenskaper, men er naturligvis evner som kan trenes opp.

Hvorfor drar fotballspillere nytte av å trene hjernen?

Forbedre din reaksjonsevne

Jo raskere spilleren oppfatter en situasjon, desto mer tid til å handle. Life Kinetik trener det visuelle systemet, hvilket gjør det lettere at oppdage, oppfatte og tolke situasjoner korrekt. Fordi treningen også gir øyet evne til å behandle og håndtere informasjon, kan spilleren reagere kjappere.

UTVIKLE DIN SPILLOPPFATNING FOR BEDRE BESLUTNINGSTAKING

Å kunne behandle mye informasjon for å treffe riktige beslutninger raskest mulig er avgjørende for yteevne og utvikling. Studier viser at personer som trener Life Kinetik forbedrer sin spilloppfatning og dermed øker sin beslutningskvalitet.

HANDLING

Når beslutningen treffes, skal en eller flere handlinger gjennomføres. Det krever god koordinasjon og evnen til å kunne omsette beslutninger til bevegelser gjennom hele kroppen. Life Kinetik trener og forbedrer koordineringsevnen betydelig.

Life Kinetik for bedre spilloppfattelse i fotball
Automatisering

Med økt repetisjons- og koordinasjonsevne kan en rekke trinn automatiseres. Dette innebærer at spilleren bruker mindre energi på “feil ting” og mer på “riktige ting”.

Målvakter – tren din spilloppfatning for å lykkes bedre i vanskelige situasjoner

Å være fotballmålvakt innebærer ofte stort press, hvor en velutviklet spilleforståelse i tillegg til en god spilloppfatning gir store konkurransefordeler. Stillingen stiller store krav til ekstraordinære egenskaper i form av reaksjon, koordinasjon, mobilitet, syn, orienteringsevne og beslutningshastighet.

Få posisjoner innen lagidrett er mer avhengige av evnen til å fokusere og konsentrere seg om oppgaven, selv om man ikke alltid er direkte involvert i spillet.

Målvakter skal treffe raske beslutninger som ofte kan være helt avgjørende for kampen. Å på brøkdelen av et sekund bestemme seg for å enten forsøke å holde ballen, tippe den over stangen eller bokse den bort er hverdag for en fotballmålvakt.

”Gjennom Life Kinetik har jeg forstått hvor viktig det er å kombinere stadig skiftende koordineringsøvelser med trening av den visuelle oppfattelsesevnen. For hvis øynene ikke fungerer nøyaktig i vanskelige situasjoner, vil det være vanvittig vanskelig å reagere.”

Manuel Neuer

Keeper, FC Bayern München og det tyske fotballlandslaget

I andre situasjoner handler det om å bestemme om det er best å rygge eller “springe ut” for å avverge et angrep, eller hvis ballen skal “settes i spill” hurtig eller alternativt ta det rolig og senke tempoet.

Disse og lignende situasjoner krever et velfungerende visuelt system med god evne til å vurdere avstand, hastighet, og samtidig holde styr på omgivelsene gjennom et bredt synsfelt. Dette, og mye mer, trenes med Life Kinetik. Kontakt oss for å lære mer om hvordan du kan utvikle din spilloppfatning med Life Kinetik-trening.

Jürgen Klopp

”Life Kinetik är en av de mest spännande saker som jag har upptäckt under de senaste åren i mitt jobb!”

Tränare Liverpool FC

LIFE KINETIK®
2020-02-06T15:23:05+01:00

Tränare Liverpool FC

”Life Kinetik är en av de mest spännande saker som jag har upptäckt under de senaste åren i mitt jobb!”

Christian Poulsen

”Jag tycker Life Kinetik är väldigt intressant för det kan tränas av alla och har effekter på barn, äldre och även inom elitidrott.”

Fotbollsspelare, assisterande tränare i det danska fotbollslandslaget

LIFE KINETIK®
2020-02-06T15:27:19+01:00

Fotbollsspelare, assisterande tränare i det danska fotbollslandslaget

”Jag tycker Life Kinetik är väldigt intressant för det kan tränas av alla och har effekter på barn, äldre och även inom elitidrott.”

Poya Asbaghi

"Life Kinetik är ett fantastiskt komplement till den träningsverksamhet vi redan har.

Det har hjälpt många av våra spelare att använda synen bättre och snabba upp informationsinhämtningen och därigenom förbättrat deras prestation på planen genom bättre beslut."

Fotbollstränare

LIFE KINETIK®
2020-02-11T11:29:52+01:00

Fotbollstränare

"Life Kinetik är ett fantastiskt komplement till den träningsverksamhet vi redan har. Det har hjälpt många av våra spelare att använda synen bättre och snabba upp informationsinhämtningen och därigenom förbättrat deras prestation på planen genom bättre beslut."
0
0
LIFE KINETIK®

Les mer om effekter av Life Kinetik-trening »

Eller om grunnutdannelsen til Life Kinetik-trener »