fbpx

Forebyggende helsetiltak med hjernetrening

Forebyggende helsetiltak med hjernetrening

Life Kinetik på din Arbeidsplass er et treningsprogram for bedrifter og organisasjoner, som har som formål å motivere medarbeiderne, redusere stress, øke produktivitet og velvære.

Forebyggende helsetiltak med hjernetrening. Life Kinetik på din Arbeidsplass.

Forebyggende helsetiltak og rehabilitering får stadig økt fokus i arbeidslivet og fra myndigheter.

Gjennomsnittlig levealder øker i Norge og våre naboland. Derfor må de fleste jobbe lenger for å få samme pensjon som tidligere generasjoner.

Men for at dette skal fungere er det nødvendig at vi holder oss friske og attraktive på arbeidsmarkedet frem til vi går av med pensjon, noe vi kan bidra til med Life Kinetik på din Arbeidsplass.

Life Kinetik i bedriften eller i organisasjonen

Siden alle bedrifter og organisasjoner er forskjellige og ha ulike behov, tilbyr vi flere alternative løsninger.

Ønsker du og kollegene dine å bli trent av en eller flere egne Life Kinetik-trenere, eller er det bedre for deg å engasjere en ekstern Life Kinetik-trener?

Vil du trene 10-minutters effektiv bevegelsespause hver dag, en halv time to ganger i uken eller gjennomføre én sammenhengende treningstime i uken?

La oss ta en prat før vi ser hvilken variant som passer deg best. Fortell oss litt om bedriften / organisasjonen og ideene dine, så tar vi kontakt.

Påvist effekt av å bli trent med Life Kinetik 10 minutter om dagen:

Å trene Life Kinetik kan ha effekt på mange forskjellige måter. Her er noen av de positive effektene du kan bidra med som Life Kinetik-trener:

  • forbedre evnen til å huske informasjon
  • redusere stresshormontilskuddet
  • forbedre evnen til å gjøre flere ting samtidig
  • lettere å løse og overvinne problemer

  • organiserer seg lettere
  • bli mer kreativ
  • øke sin fysiske aktivitet
  • forbedre søvn og avslapning

Kontakt oss for mer informasjon om forebyggende helsetiltak med hjernetrening og Life Kinetik på din arbeidsplass »

Skatteetaten om forebyggende behandling (Sverige)

I Sverige oppfordrer myndighetene, via det svenske skatteverket, til forebyggende helsetiltak ved å vurdere trening som Life Kinetik «som skattefrie helsetiltak dersom behandlingen tilbys alle ansatte».

«I tillegg kan du som arbeidsgiver trekke fra kostnader til forebyggende behandling dersom du kan vise at behandlingen er rettet mot at arbeidstakeren skal kunne fortsette å jobbe».

«Dette kan for eksempel være ansatte med økt risiko for sykdom, som kan forventes å føre til nedsatt arbeidsevne».

Mer informasjon finner du på Skatteetatens nettsider om “Forebyggende behandling“.

Samarbeidspartnere i bedriftshelsetjenesten

Svenskt Näringsliv, PTK og LO la i september 2017 fram rapporten “Hvordan bruker bedrifter arbeidsmiljø- og helsetjenester for å forebygge og avhjelpe arbeidsrelatert uhelse?”.

Rapporten viser blant annet at 75 % av alle spurte oppgir at deres bedrifter bruker helsesjekker og helsetiltak.

“Bedriftene mener også at effektene av arbeidsmiljø og helsetjenester er klart positive. Effektene som rapporteres inkluderer bedre arbeidsmiljø, bedre fysisk og psykisk helse og lavere sykefravær.”

«Effektene finnes i alle bransjer, over hele landet og uavhengig av størrelsen på selskapet. Det er også positivt at undersøkelsen viser at bedriftsrepresentanter og tillitsvalgte/verneombud svarer på samme måte.»

Les mer om Life Kinetik for:

Helse, velvære & livskvalitet
Eldre
Idrett
Skole