fbpx

Life Kinetik på din Arbejdsplads

Life Kinetik på din Arbejdsplads

Life Kinetik på din Arbejdsplads er et program for virksomheder og organisationer, der har til formål at motivere medarbejderne, reducere indtræden af stress, øge produktiviteten og velvære.

Life Kinetik på din Arbejdsplads er et program for virksomheder og organisationer.

Sundhedsvæsen, rehabilitering og forebyggende sundhedsvæsen settes i stigende grad i fokus i arbejdsliv og hos myndigheder.

Den gennemsnitlige levetid stiger i Danmark og vores nabolande. Derfor skal de fleste arbejde længere for at få den tilsvarende pension som tidligere generationer.

Men for at dette skal fungere, skal vi holde os sunde og attraktive på arbejdsmarkedet, indtil vi går på pension, noget vi kan bidrage til med Life Kinetik på din Arbejdsplads.

Life Kinetik i virksomheden eller organisationen

Siden hver virksomhed og organisation er unik og har forskellige behov, tilbyder vi flere alternative løsninger.

Ønsker du og dine kolleger at blive trænet af en eller flere af jeres egne Life Kinetik-trænere, eller er det bedre for jer at engagere en ekstern Life Kinetik-træner?

Vil du dele træningen op i en 10 minutters effektiv bevægelsespause hver dag, en halv time to gange om ugen, eller gennemføre en sammenhængende træningstime om ugen?

Lad os få en snak for at se, hvilken variant der passer bedst til dig. Fortæl os lidt om virksomheden / organisationen og dine ideer, så tager vi kontakt.

Virkninger af at blive trænet med Life Kinetik 10 minutter om dagen:

Life Kinetik træning har en effekt på mange forskellige måder. Her er nogle af de positive effekter, du kan bidrage med som Life Kinetik-træner:

  • forbedrer evnen til at huske information
  • reducerer udskillelse af stresshormon
  • forbedrer evnen til multitasking
  • bliver bedre til at løse problemstillinger hurtigere

  • bliver bedre til at organisere
  • udvikler kreativiteten
  • øger sin fysiske aktivitet
  • forbedret søvnkvalitet og øget evne til at slappe af

Kontakt os for mere information om forebyggende sundhedspleje med hjernetræning og Life Kinetik på din Arbejdsplads »

Skattestyrelsen om forebyggende behandling (Sverige)

I Sverige opfordrer myndighederne via Skattestyrelsen til forebyggende sundhedsvæsen ved at overveje træning som Life Kinetik “som skattefri sundhedspleje, hvis behandlingen tilbydes alt personale.”

“Derudover kan man som arbejdsgiver fratrække omkostninger til forebyggende behandling, hvis man kan vise, at behandlingen er rettet mod, at medarbejderen kan fortsætte med at arbejde.”

“Det kan eksempelvis være medarbejdere med øget sygdomsrisiko, som kan forventes at medføre nedsat arbejdsevne.”

Mere information kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside om “Forebyggende behandling“.

Samarbejdspartnere inden for bedriftssundhedspleje

Svenskt Näringsliv, PTK og LO præsenterede i september 2017 rapporten “Hvordan bruger virksomheder arbejdsmiljø- og sundhedsydelser til at forebygge og afhjælpe arbejdsbetinget sygdom?”.

Rapporten viser blandt andet, at 75 % af alle adspurgte angiver, at deres virksomheder anvender sundhedstjek og fitness-interventioner.

”Virksomhederne mener også, at effekterne af arbejdsmiljø og sundhedsydelser er klart positive. Effekterne, der rapporteres, omfatter bedre arbejdsmiljø, bedre fysisk og mental sundhed og lavere sygefravær.”

”Effekterne findes i alle brancher, over hele landet og uanset virksomhedens størrelse. Det er også positivt, at undersøgelsen viser, at virksomhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter/sikkerhedsrepræsentanter svarer på samme måde.”

Læs mere om Life Kinetik for:

Sundhed, velvære & livskvalitet
Ældre
Idræt og sport
Skole