fbpx

Life Kinetik for ishockey

Life Kinetik for ishockey

Trene Life Kinetik for bedre spilloppfatning og økt beslutningskvalitet

Moderne ishockey kjennetegnes av høy intensitet, høye koordinative krav, stor informasjonsmengde å behandle, raske beslutninger under press som må passe inn i systemer og sammenhenger. Life Kinetik utfyller tradisjonell fysisk og teknisk trening i ishockey ved å tilby prestasjonsfremmende trening uten å legge til ekstra fysisk belastning.

Mange ytre forhold og krav til evne til å handle i høy hastighet – som utføres på en 4 mm stålskinne med 2x 4 cm kontakt med underlaget.

Utvikl spillesansen din i ishockey med Life Kinetik-trening for å kunne ta den riktige avgjørelsen under press raskere

Nøkkelfaktorer for suksess som ishockeyspiller:

Forbedre din oppfatning av spillet for raskt å kunne ta den riktige avgjørelsen under press. Opptil 2 avgjørelser per sekund, ved hastigheter opp til 36 km/t og deretter kunne gjennomføre beslutningene med presisjon på kortest mulig tid.

Beslutningene som tas skal passe inn i lagets mønster og spillemåte med hensyn til omgivelsenes bevegelser.

Ishockey har:

  • Høy treningsmengde som ikke er grenspesifikk
  • på grunn av mangel på is og antall momenter en spiller må klare fysisk
  • Høy fysisk belastning
  • Life Kinetik er et godt supplement til fysisk trening og kan kombineres ved samme treningsøkt
  • Høye koordinative krav
  • for å håndtere skøyter, kølle, puck, motstandere, lagkamerater pluss evnen til å beskytte seg på isen
  • Høg hastighet
  • på ett sekund beveger en spiller seg i gjennomsnitt 1-3 meter

Hvorfor bør en ishockeyspiller trene hjernen sin?

utvikle spilloppfatning og handle raskere

Jo raskere en spiller oppfatter en situasjon, jo mer tid til å handle. Ved å trene det visuelle systemet med Life Kinetik, blir det enklere å oppdage og få riktig informasjon raskere.

bedre beslutningstaking

Å redusere beslutningstiden og utnytte så mye informasjon som mulig for å ta den riktige avgjørelsen er avgjørende for spillerutviklingen. En rekke studier viser at personer som trener Life Kinetik utvikler sin spillesans og øker beslutningskvaliteten.

Handlingstid

Når beslutningen er tatt, skal den iverksettes. Det krever god koordinasjon og evne til å omsette beslutninger til bevegelser i hele kroppen. Life Kinetik trener og forbedrer koordinasjonsevnen betydelig.

Automasjon

Med økt repetisjons- og koordinasjonsevne kan en rekke momenter automatiseres. Dette betyr at spilleren bruker mindre kraft på «feil ting» og kan kanalisere mer kraft på «riktige ting».

Keepere – forbedre din spilloppfatning og kognitive evner med Life Kinetik-trening

Ishockeykeepere kan ikke alltid reagere så raskt som enkelte situasjoner krever, for eksempel ved retningsendringer i høy fart, men må i stor grad stole på sin spilloppfatning og kognitive evne.

Å lese og tolke kropps- og køllebevegelser, hastigheter, køllevinkler og følge flere samtidige bevegelser av ulike spillere, stiller svært høye krav til synsevnen, noe som kan forbedres med Life Kinetik-trening.

Ishockey-keepere, utvikler din spillesans og din kognitive evne med Life Kinetik-trening

God posisjonering og raskere reaksjonsevne, gjennom en forbedret romoppfatning, orientering og en mer fleksibel kroppskontroll, gjør det lettere å gjøre de redningene som trengs i spesielle situasjoner som retningsendringer, raske bevegelser og overraskende uventede situasjoner.

“Jeg ser etter neste steg som fystrener, og det føles spontant, det er dette jeg har funnet med Life Kinetik!”

Stefan Thomson

Fystrener for det svenske landslaget i langrenn og Skellefteå AIK Hockey

Veien tilbake fra skader med hjernetrening

Skader er dessverre en del av hverdagen i både elite- og breddeidrett og de fleste foreninger har en eller flere knyttet til seg for å ta seg av rehabiliteringen. I beste fall finnes det også en gjennomtenkt tilnærming for å forebygge skader og forebygge gjentakende skader.

Life Kinetik trenes ikke for å påvirke en fysisk skade, men kan med fordel implementeres i det rehabiliteringsopplegget som gjennomføres ved tilbakekomst etter skade.

Treningsmetodens unike kombinasjon av kroppsbevegelser i kombinasjon med de kognitive oppgavene, og ikke minst den funksjonelle optometrien, er årsaken til at vi ofte kan løse opp knutene som begrenser et individs utvikling.

Tidligere ishockeyspiller som ble tvunget til å avslutte karrieren i 2015 på grunn av hjernerystelse. Magnus har trent Life Kinetik som en del av rehabiliteringen.

Magnus Kahnberg

Tidligere ishockeyspiller

Les om Magnus sine erfaringer

Les mer om effekter av Life Kinetik-trening »

Life Kinetik for Idrett

Eller om grunnutdannelsen til Life Kinetik-trener »

Til grunnutdannelsen