Uddannelser til Life Kinetik Træner

Uddannelser til Life Kinetik-træner

Vi holder jævnligt udannelser i Göteborg, Stockholm, Piteå, Jylland og Sjælland, men vi gennemfører gerne lokale kurser, om der kan samles tilstrækkeligt antal deltagere.


Foreningstræner

Uddannelse over 4 dage som henvender sig til dig, som træner idrætsfolk eller har en opgave som fysisk træner i en forening.

Idrottstränare

Skole- og institutionstræner

Uddannelse over 3 dage rettet mod skolepersonale, der ønsker at supplere det pædagogiske arbejde med en metode, der er sjov og samtidig forbedrer børnenes koncentrations- og indlæringsevnen og udvikler kreativiteten.

Skol- och förskoletränare

Seniortræner

Uddannelse over 3 dage, som henvender sig til dig, der ønsker træne Life Kinetik med den ældre generation.

Seniortränare

Fri Træner

Uddannelse over 5 dage, som henvender sig til dig som arbejder, eller vil arbejde som kommersiel selvstændig træner.

Fri Tränare