Life Kinetik för skolor

Life Kinetik för skolan

Träna hjärnan för bättre inlärningsförmåga. Life Kinetik kompletterar det pedagogiska arbetet genom att tillföra en metod som bland annat utvecklar barnens koncentrationsförmåga, läsförmåga och kreativitet.

Life Kinetik är en rörelsebaserad mjuk träningsmetod och passar därför alla aktivitetsnivåer bland barn. Träningen fungerar utmärkt att genomföra både i klassrummet och på förskolan.

Förbättrad inlärningsförmåga är ett av flera exempel på effekter av träningen:

  • utvecklad kreativitet och förbättrad inlärningsförmåga
  • gladare individer med ökat självförtroende
  • förbättrad koncentrationsförmåga och därmed skolprestation
  • förbättrad läsförmåga och stavning
  • återhämtar inlärd kunskap snabbare
  • lättare att omvandla räkneuppgifter i text till räknetal

Tränarutbildningen för skola och förskola

Life Kinetiks grundutbildning är en av de mest innovativa tränarutbildningarna inom utbildningssektorn.

Läs vidare om utbildningen som riktar sig till pedagoger och resurspersonal som arbetar på skola och förskola och som vill ligga i framkant och komplettera nuvarande kompetens med en metod som påverkar det som styr allt – hjärnan!

(Kontakta oss för eventuell paketlösning vid utbildning av flera på samma arbetsplats.)

Referenser

Vill du veta vad andra tycker om Life Kinetik? Läs vad ett utval av våra referenser säger: