Hjärnträning för ishockey

Life Kinetik för ishockey

Utveckla din speluppfattning med rörelsebaserad hjärnträning

Modern ishockey kännetecknas av hög intensitet, höga koordinativa krav, en stor informationsmängd att bearbeta, snabba beslut under press som ska passa in i system och sammanhang.

Många yttre omständigheter och krav på handlingsförmåga i hög hastighet – som utförs på en 4 mm stålskena med 2x 4cm kontakt med underlaget.

Utveckla ditt spelsinne i ishockey med Life Kinetik-träning för att snabbare kunna ta rätt beslut under press

Nyckelfaktorer för att lyckas som ishockeyspelare:

Förbättra din speluppfattning för att snabbt kunna fatta rätt beslut under press. Upp till 2 beslut per sekund, i hastigheter upp till 36 km/h och sedan kunna genomföra besluten med precision på kortast möjliga tid.

Besluten som fattas ska passa in i lagets mönster och sätt att spela med hänsyn till omgivningens rörelser.

Ishockey har:
  • Hög träningsmängd som inte är grenspecifik

  • pga brist på is och antalet moment en spelare ska klara fysiskt
  • Hög fysisk belastning
  • Life Kinetik är ett bra komplement till fysträning och kan kombineras vid samma träningstillfälle
  • Höga koordinativa krav

  • för att hantera skridskor, klubba, puck, moståndare, medspelare plus förmågan att skydda sig själv på isen
  • Hög hastighet
  • på en sekund färdas en spelare 1-3 meter i snitt

Varför bör en ishockeyspelare träna hjärnan?

utveckla Speluppfattning och agera snabbare

Ju snabbare en spelare uppfattar en situation, desto mer tid att agera. Genom att träna det visuella systemet med Life Kinetik blir det lättare att upptäcka samt få korrekt information snabbare.

bättre Beslutsfattande

Att minska beslutstiden samt att ta tillvara på så mycket information som möjligt för att fatta korrekt beslut är avgörande för spelarutveckling. Ett antal studier visar att människor som tränar Life Kinetik utvecklar sitt spelsinne och ökar sin beslutskvalitet.

Aktionstid

När beslutet har fattats ska det genomföras. Det ställer krav på god koordination samt förmåga att kunna omsätta beslut i rörelser genom hela kroppen. Life Kinetik tränar och förbättrar den koordinativa förmågan avsevärt.

Automatisering

Med en ökad repetitiv och koordinativ förmåga kan ett antal moment automatiseras. Detta innebär att spelaren lägger mindre kraft på ”fel saker” och kan kanalisera mer kraft på ”rätt saker”.

Målvakter – förbättra din speluppfattning och kognitiva förmåga med Life Kinetik-träning

Ishockeymålvakter kan inte alltid reagera så fort som en del situationer kräver, exempelvis vid riktingsändringar i hög fart, utan måste i hög grad förlita sig på sin speluppfattning och kognitiva förmåga.

Läsa och tyda kropps- och klubbrörelser, hastigheter, klubbvinklar och att följa flera samtidiga rörelser hos olika spelare, ställer mycket höga krav på den visuella förmågan, något som kan förbättras med Life Kinetik-träning.

Ishockey målvakter, utveckla ditt spelsinne och din kognitiva förmåga med Life Kinetik-träning

God positionering och snabbare reaktionsförmåga, genom en förbättrad rumsuppfattning, orienteringsförmåga och en flexiblare kroppskontroll, gör det enklare att göra de räddningar som behövs i speciella situationer som riktningsändringar, snabba förflyttningar och överraskande oväntade situationer.

Tränarutbildningarna för idrott

Läs vidare om Life Kinetiks tränarutbildningar som passar för tränare, fystränare, målvaktstränare, coacher och ledare som vill ligga i framkant och komplettera nuvarande kompetens med en metod som påverkar det som styr allt – hjärnan!

Vägen tillbaka från skador med hjärnträning

Skador hör tyvärr till vardagen inom både elit- och breddidrott och de flesta föreningar har en eller flera personer knutna till sig för att ta hand om rehabiliteringen. I bästa fall finns också ett väl genomtänkt upplägg för att förebygga skador samt förhindra återfallsskador.

Life Kinetik tränas inte för att påverka en fysisk skada men kan med fördel implementeras i det rehabiliterande upplägg som genomförs vid återgång efter skada.

Träningsmetodens unika kombination av kroppsrörelser i kombination med de kognitiva uppgifterna och inte minst den funktionella optometrin är orsaken till att vi ofta löser upp knutarna som begränsar en individs utveckling.

Magnus Kahnberg

Fd ishockeyspelare som tvingades avsluta sin karriär 2015 pga hjärnskakningar.

Magnus har tränat Life Kinetik som en del av sin rehabilitering.

Life Kinetik för övriga idrotter

Är du intresserad av andra idrotter än ishockey?

Referenser

Vill du veta vad andra tycker om Life Kinetik? Läs vad ett utval av våra referenser säger: