Life Kinetik för idrotter

Life Kinetik för idrott

Rörelsebaserad hjärnträning som passar alla idrotter. Bra balans, god koordination, snabb reaktion och välfungerande syn är fördelaktiga egenskaper för idrottare. Kraven varierar mellan olika idrotter och utifrån vilken nivå utövaren är på.

Med Life Kinetik erbjuds en träningsmetod som systematiskt förbättrar hjärnans förmåga att bearbeta informationen som inhämtas via olika sinnen.

Då informationen ständigt varierar är förmågan att orientera sig och samtidigt bearbeta inkommande signaler, registrera förändringar och planera nästa moment (kast, slag, passning, skott, positionering, tyngdpunktsförflyttning etc.) avgörande.

Prestation avgörs till stor del av hur snabbt utövaren kan ta beslut. Att under press kunna ta rätt beslut och därmed minimera misstag är självklart nyckelfaktorer för framgång.

Oavsett om man är domare, travkusk, skidåkare, fotbollsspelare, kampsportsutövare eller handbollsspelare behöver man förhålla sig till omgivningen. Det är också viktigt att orka hålla rätt fokus för att hinna uppfatta och bedöma situationen korrekt.

Inom lagidrotter talas det ofta om att spelare har bra speluppfattning och förmåga att ”läsa spelet”. Detta anses många gånger vara medfödda egenskaper men är naturligtvis förmågor som går att träna.

Life Kinetik hjälper till att kalibrera det visuella systemet och ger hjärnan bättre förmåga att processa informationen.

Ett välfungerande djup- och perifert seende är grundläggande inom idrotter som kräver avståndsbedömning och snabba förflyttningar bland objekt som kan vara hinder eller med- och motspelare.

Utförsåkare förbättrar synen med Life Kinetik-träning.
Utförsåkning ställer extra stora krav till det visuella systemet pga hög fart, varierande underlag, ljusförhållanden och ojämnt placerade hinder.

Läs mer om fotboll och ishockey:

Målvakter

Att vara målvakt innebär i många fall stor press. Positionen ställer stora krav på exceptionella egenskaper när det gäller reaktion, koordination, rörlighet, syn, orienteringsförmåga och beslutshastighet.

Få positioner inom lagidrott är mer beroende av förmågan att kunna fokusera och koncentrera sig på uppgiften trots att man inte alltid är delaktig i spelet.

Life Kinetik tränas av många målvakter på elitnivå i flera stora lagsporter.

Tränarutbildningarna för idrott

Läs vidare om Life Kinetiks tränarutbildningar som passar för tränare, fystränare, målvaktstränare, coacher och ledare som vill ligga i framkant och komplettera nuvarande kompetens med en metod som påverkar det som styr allt – hjärnan!

Vägen tillbaka från skador med hjärnträning

Skador hör tyvärr till vardagen inom både elit- och breddidrott och de flesta föreningar har en eller flera personer knutna till sig för att ta hand om rehabiliteringen. I bästa fall finns också ett väl genomtänkt upplägg för att förebygga skador samt förhindra återfallsskador.

Hjärnskakningar, knäoperationer och andra skador som håller en idrottare borta från normal träning gör att denna missar många moment från den normala träningen som t.ex. beslutsfattning och uppfattningsförmåga.

Life Kinetik tränas inte för att påverka en fysisk skada men kan med fördel implementeras i det rehabiliterande upplägg som genomförs vid återgång efter skada. Life Kinetik-träningen kan alltid anpassas efter individens nivå och kan därmed exempelvis anpassas till en person som inte kan eller får lov att belasta ett knä.

Tiden tillbaka till ”spel” från skador kan väsentligt kortas genom att träna Life Kinetik, eftersom arbetsminnet, uppfattningsförmågan, beslutsfattning m.m. får effektiv träning.

Som en bonus är Life Kinetik-träningen kul och lustbaserad och blir ett positivt avbrott i den ofta monotona rehabiliteringsträningen.

Effekter av hjärnträning för idrott med Life Kinetik:

 • sänkt stresshormonpåslag – gör färre misstag
 • förbättrad koordination
 • förbättrad balans
 • förbättrad koncentrationsförmåga
 • förbättrad beslutsförmåga och reaktionshastighet
 • förbättrad energieffektivitet
 • utför rörelser snabbare
 • reducerar kompenserande rörelser
 • förbättrad visuell förmåga
 • förbättrad koordination öga-hand och öga-ben
 • förbättrad rumsuppfattning och orienteringsförmåga

Referenser

Vill du veta vad andra tycker om Life Kinetik? Läs vad ett utval av våra referenser säger: