Förebyggande hälsovård med hjärnträning

Förebyggande hälsovård med hjärnträning

Förebyggande hälsovård med rörelsebaserad hjärnträning. Life Kinetik på din Arbetsplats är ett träningsprogram för företag och organisationer som syftar till att motivera anställda, sänka påslaget av stresshormon, öka produktivitet och välmående.

Förebyggande hälsovård med hjärnträning. Life Kinetik på din arbetsplats.

Friskvård, förebyggande hälsovård och rehabilitering får stadigt ökat fokus inom arbetslivet och från myndigheter.

Den genomsnittliga livslängden ökar i Sverige och våra grannländer. Därför behöver de flesta jobba längre för att få ut motsvarande pension som tidigare generationer.

Men för att det här ska fungera krävs det att vi håller oss friska och attraktiva på arbetsmarknaden ända fram till vi pensionerar oss, något som vi kan bidra till med Life Kinetik på din Arbetsplats.

Träningen utförs av egna företagstränare

Träningen kan fördelas på 10 minuter effektiv rörelsepaus varje dag, en halvtimme två gånger i veckan alternativt en sammanhängande träningstimme i veckan.

Träningen utförs i företagets egna lokaler och träningen kräver inget klädombyte.

Påvisad effekt av att bli tränad med Life Kinetik 10 minuter om dagen:

 • förbättra förmågan att minnas information
 • minska stresshormonpåslaget
 • förbättra förmågan att göra flera saker samtidigt
 • enklare att lösa och övervinna problem
 • organisera sig lättare
 • bli kreativare
 • öka sin fysiska aktivitet
 • förbättra sömn och avslappning

Företagstränare

Grundutbildningen till Företagstränare är på 2 dagar, där tränarna också utbildas i det första kvartalets övningar. Därefter utbildar vi företagets licensierade tränare kvartalsvis under en halvdag, samtidigt som de får det kommande kvartalets övningar.

Kostnaden för utbildning, coaching och kvartalsvis nya övningar för 10 minuters rörelsepaus:

 • upp till 20 deltagare:  3 990 SEK per månad (ex moms)
 • upp till 40 deltagare:  6 990 SEK per månad (ex moms)
 • upp till 60 deltagare:  8 990 SEK per månad (ex moms)
 • hos företag med fler än 60 deltagare är månadsavgiften per deltagare 125 SEK (ex moms).
 • resekostnad för utbildare tillkommer.

Utbildningen till Företagstränare

Kontakta oss för mer information om förebyggande hälsovård med hjärnträning, Life Kinetik på din Arbetsplats och utbildningen till Företagstränare:

Skatteverket om förbyggande behandling

I Sverige uppmuntrar myndigheterna via Skatteverket till förebyggande hälsovård genom att träning som Life Kinetik anses “som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen.”

“Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.”

“Det kan till exempel röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan”.

Mer information finner du på Skatteverkets hemsida om “Förebyggande behandling“.

Näringslivets parter om företagshälsovård

Svenskt Näringsliv, PTK och LO presenterade september 2017 rapporten “Hur använder företag arbetsmiljö- och hälsotjänster för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa?”.

Rapporten visar bland annat att 75% av alla svarande uppger att deras företag använder hälsokontroller och friskvårdsinsatser.

“Företagen anser också att effekterna av arbetsmiljö- och hälsotjänsterna är tydligt positiva. De effekter som uppges handlar bland annat om bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro.”

“Effekterna återfinns i alla branscher, över hela landet och oavsett storlek på företaget. Det är också positivt att undersökningen visar att företagsrepresentanter och fackliga företrädare/skyddsombud svarar på samma sätt.”